Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Brief: Regsinnige gemeentes vasgekeer binne afgedwonge nuwe geloofmilieu

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.


Arnold Griesel skryf: Psalm 119:6-7 sê “Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord” en “… laat my nie afdwaal van u gebooie nie”.

Die hoekstene van die gereformeerde, protestantse geloof is gelê by die bekende Sinode van Dordrecht in 1618-19. By hierdie vergadering is die Bybel – die Heilige Gees (HG)-geïnspireerde geskrewe Woord van God en drie Formuliere van geloofseenheid, die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) – in 1561 hoofsaaklik deur Guido de Brés geskryf (hy is ter wille van sy geloof op 31 Mei 1567 gehang), die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls universeel tot belydenisskrifte van die protestantse kerk verhef. Deel van die bepalings van die ooreenkoms was dat die ampsdraers van die gereformeerde kerke dit moes onderskryf en gebruik. (Die inhoud van De Brés se skrywe kry so 52 jaar na sy dood volle erkenning).

LEES OOK: Bystanddood: Prof vertel oor omkeerpad met terminale kanker

Geborg

Hierdie hoekstene sou vir eeue dien as ’n veilige ruimte vir Christelike protestante waarvolgens die Bybel verstaan word – binne die konteks van semper reformanda (voortdurend reformerend) secundum verbum Dei – (in ooreenstemming met die Woord van God).

Tot relatief onlangs kon daar gesê word dat die mees belangrike doel en rede van die bestaan van die NG Kerk die suiwer verkondiging van die Woord was. Die aansig van menige kanselkleed het gelees: “Só sê die Here” – as simboliese versekering van die suiwer verkondiging van die HG geïnspireerde Woord vanaf die kansel.

Die Algemene Sinode (AS) erken nou ’n vasgelooptheid teenoor die Bybelse skrif en Skrifgesag. Om dit te omseil, relativeer en sanksioneer die sinode myns insiens besluite wat afwyk van Sola Scriptura. By implikasie word leraars en lidmate so deur die AS van hulle legitimasie-eed en lidmate hulle belydenisaflegginggelofte vrygestel.

Regsinnige gemeentes vind hulleself egter vasgekeer binne ’n afgedwonge nuwe geloofmilieu waaraan hulle geen deelname wil hê nie. Protesaksies geloods is grotendeels deur die AS geïgnoreer. Dit het gelei tot die stigting van die Koinonia Sinode (KS). ’n Aantal gemeentes neem onlangs ’n verdere stap deur hulle verband met die AS op te skort.

Die AS maak bekend dat regsopinies oor laasgenoemde protes ingewin is en dat die kerkorde as veilige ruimte-instrument gebruik gaan word om met hierdie gemeentes te deel. Tafelberg Gemeente wat die eerste akte van opskorting van verband met die AS uitgebring het, is reeds in ’n proses van vervolging geplaas. Afdreiging?

Die kerkorde se doelmatigheid kan sekerlik eerder beslag kry as ’n instrument waardeur Christus die kerk self deur sy Woord en Gees regeer.

Wil die AS gemeentes wat die AS se eie amptelike (vyf eeue oue) belydenisskrifte steeds wil gehoorsaam en navolg daarvoor vervolg? Soos om te “veg vir vrede” ’n paradoks is, is die afwykings van die hoekstene van die gereformeerde, protestantse geloof nie Skriftuurlik vervolgbaar nie. (Is dit waarom, de jure, die AS die kerkorde as hulle veilige ruimte beskou?)

Geborg

Wat steeds sal oorbly na al hierdie handelinge beslag gekry het, (soos met De Brés, na 52 jaar) is God se Woord wat steeds die jongeling se pad suiwer sal hou, deur dit te hou na sy woord.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

2 thoughts on “Brief: Regsinnige gemeentes vasgekeer binne afgedwonge nuwe geloofmilieu”

  1. Teologie is en was nog nooit ‘n eksakte wetenskap nie omdat dit te doen het met interpretasie. Regdeur die eeue verstaan verskillende geleerdes die Bybel verskillend. Ek glo dit was juis die AS se bedoeling toe sekere besluite geneem is om kerkrade die reg te gee om te verskil van die besluit en dienooreenkomstig te handel. Lees net die besluit weer en besluit volgens jou oortuiging of siening.

    1. Die eienaardige en onhoudbare is dat kerkrade kan kies, maar dan geboelie word deur besoeke “van hoër gesag” en bedenklike “regsadviese” om hulle tot ander insigte te dwíng

Comments are closed.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.