Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

NG Wesselsbron: Voltydse gemeenteleraarspos

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.


Vakature: Voltydse gemeenteleraarspos

Die NG Gemeente Wesselsbron is tans op reis om “In pas met die lewende God” te wees. Ons is ernstig in ons verhouding met die Here en ons roepingsfokus is geanker in die woorde van Efesiërs 4:1 en 15 (NLV): “Geroep … om soos Christus te wees.” Die identiteit van die gemeente lê in die volgende waardes:

 • Christus, soos geopenbaar deur die Woord en Gees, is die FONDAMENT waarop die gemeente gebou is.
 • Ons skep VEILIGE VERTROUENSRUIMTES vir mekaar en vir ander.
 • Ons LUISTER na God, na mekaar en na die gemeenskap.
 • Ons beoefen GELOOFSGEWOONTES.
 • Ons is gestuurdes met ’n KONINKRYKSVISIE.

Ons is eerder geïnteresseerd in wie jy is en waarmee jy ons kan help om te wees wat ons in Christus behoort te wees. Dit geskied binne verhoudings, toerusting en ander merkers op ’n geestelike en spirituele ontwikkelingsreis.

Lidmate van die gemeente wil graag bemagtig word in hulle leierskap en in hulle inisiatief, want die grootste bate van Wesselsbron-gemeente is die lidmate. Daarom is bogenoemde waardes op verskillende maniere sigbaar in die gemeente en gemeenskap. Ander waardevolle inligting is:

 • Wesselsbron is sowat 150 km vanaf Bloemfontein en 50 km vanaf Welkom in die Noord-Vrystaat.
 • Dit is ’n redelik uitgestrekte landbougerigte gemeenskap met mielieverbouing as die belangrikste komponent.
 • Die gemeente het ongeveer 730 belydende en dooplidmate.
 • Die jeug speel ’n belangrike rol in die gemeente en gemeenskap met ’n jeugkerkraad, goeie kategese en kinderkerk met toegewyde leiers.
 • ’n Dinamiese leierspan, vrouediens en ander aksies, binne ’n missionale verstaan van die gemeente, help die leraar om sy/haar roeping- en bedieningsfokus te kan uitleef.
 • Daar is gevestigde skole met goeie sport- en akademiese rekords op die dorp en in die omgewing, onder andere die Hoërskool Sandveld (Gr R-12) en plaasskole,  Humansvlakte, Loskuil en Nelsdrif. Die skole se onderrigtaal is Afrikaans.
 • Hier is ook ’n aftreeoord (Silwerbron) wat die dorp en omgewing bedien en deur Engo en die gemeente bestuur word en waar die leraar op die bestuur dien.
 • Wesselsbron-gemeente maak ruim voorsiening vir reiskoste, medies en ander toelaes en vergoeding geskied volgens die riglyne van die sinode. ’n Ruim pastorie word ook voorsien.

Die gemeente sal opgewonde en dankbaar wees indien die nuwe leraar kan beskik oor:

 • Goeie menseverhoudings en lidmate kan motiveer en toerus vir hulle dienswerk.
 • Die gawe het om met die jeug, sowel as die bejaardes, te kan saamstap.
 • ’n Insig en begrip toon vir missionaliteit.
 • Konflik kan hanteer.
 • Goed kan kommunikeer, veral in die prediking, en ook ingegrawe is in die pastoraat.
 • Diens kan aanvaar op 1 Desember 2024 of so spoedig daarna.

As jy, as gelegitimeerde van die NG Kerk, wat Artikel 9 onderskryf, voel dat die Here aan jou raak nadat jy die bekendstelling gelees het, wil ons baie graag van jou hoor deurdat jy jou

 • CV, nie langer nie as vier bladsye met drie verwysings van persone wat ons kan nader;
 • ’n begeleidingsbrief met jou rede vir jou belangstelling om hierheen te kom (met verwysing na jou gawes, jou spesialisasierigting en ander inligting wat ons kan   help in die passing van die kandidaat en die gemeente);
 • ’n kort bekendstellingsvideo van ongeveer drie minute;
 • jou gawes, belangstellings en talente;
 • jou DISC-profiel of jou MBTI-profiel, of enige ander soortgelyke profiel, bevat;
 • jou ABR-bevoegdheidskode;
 • asook jou duidelike roepingsfokus; aan die onderstaande kontakte stuur.

Ons sal graag jou CV ontvang voor of op 27 Julie 2024. By ontvangs van jou CV en video, sal ons ’n vraelys aan jou stuur vir voltooiing en wat ons graag sal wil ontvang voor of op 29 Julie 2024, wat ook die sluitingsdatum vir aansoeke is.

Ons is opgewonde en bid saam vir jou: al ken ons jou dalk nie, maar omdat ons weet dat God jou en vir ons ken, en dat Hy die regte uitkoms sal gee in jou en in die gemeente se belang. As jy dus ook hierdie opgewondenheid deel en God se aanraking hieroor ervaar, versoek ons jou om so spoedig moontlik jou CV, met al jou persoonlike besonderhede, te stuur of jou navraag te rig na:

Thabo van Zyl (voorsitter van die kerkraad) by wvz@global.co.za (083 468 2388).

Carel vd Merwe (brugleraar): clvdm1@gmail.com (082 821 7600).

Die kerkraad behou die reg om nie noodwendig ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.