Orlando – ’n fotobeeld

Op Saterdag 11 Junie het Suid-Afrika se kerke saam met die Suid-Afrikaanse Weermagvereniging en die June 16 Foundation ʼn versoeningsaamtrek in die Orlando-stadion in Soweto gehou. In die volgende foto’s word iets van die dag se verhaal vertel.

Kobus Gerber (LJ)

Dr Kobus Gerber, vorige algemene sekretaris vir die NG Kerk, doen ʼn gebed buite die Madibane High School. Dit is een van die skole waarvandaan kinders op 16 Junie 1976 na die ou Orlandostadion gestap het om beswaar te maak teen Afrikaans as onderrigtaal. Hulle het nooit daar aangekom nie, omdat die polisie hulle voorgekeer het. In die daaropvolgende konflik is van die kinders doogeskiet. Saterdagoggend is daar by die Madibane High School se hek ʼn gedenkteken onthul vir Abey Lebelo, een van die skool se kinders wat doodgeskiet is. Daarna het die kerkleiers, die Weermagveterane en die lede van die June 16 Foundation saam van die skool af na die Orlandostadion gestap om die kinders se destydse staptog simbolies te voltooi. Foto: Louise Jackson

2 gedenksteen (NJ)

ʼn Plaaslike inwoner kyk na die eenvoudige gedenkteken vir Abey Lebelo wat buite die hek van die Madibane High School in Soweto onthul is. Foto: Neels Jackson

3 pawiljoen (NJ)

ʼn Gedeelte van die klein skare op die pawiljoen van die Orlandostadion in Soweto. Op die oorkantste pawiljoen het nog ʼn klompie mense gesit. Die organiseerders was teleurgesteld oor die klein opkoms, maar het gevoel dat dit nogtans die begin was van ʼn versoeningsreis wat nog groot vrug kan dra. Foto: Neels Jackson

4 Orlando Pawiljoen (LJ)

ʼn Vrolike gees van welwillendheid heers tussen die mense wat wel die saamtrek in die Orlando-stadion bygewoon het. Net links van die middel van die foto, met die donkerbril op, is Annemie Bosch van die gemeente Stellestraat in Pretoria. Foto: Louise Jackson

5 Orlando (NS)

’n Stukkie interaksie tussen wit en swart op die pawiljoen van die Orlandostadion. Sulke oomblikke het iets vergestalt van die organiseerders se droom van ʼn gesamentlike reis na versoening tussen Suid-Afrika se mense. Foto: Nico Smit

6 Orlando Biskop en kinders (LJ)

Biskop Malusi Mpulmwana, algemene sekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, en ʼn groep kinders maak gereed om ʼn vlam van versoening aan te steek. Foto: Louise Jackson

8 Orlando Hotstix

Sipho Hotstix Mabuse sing Bob Marley se Redemption Song. Vir baie mense was sy gevoelvolle vertolking van dié lied, een van die hoogtepunte van die program. Foto: Neels Jackson

9 Orlando leiers

Kerkleiers staan saam op die verhoog in die Orlando-stadion. Heel links is dr Kobus Gerber, vorige algemene sekretaris van die NG Kerk. Agter die linkerkantste punt van die tafel is prof Mary-Ann Plaatjies van Huffel, moderator van die Verenigende Gereformeerde Kerk. In die middel agter die tafel, met die donker baadjie en grys das, is ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen van die NG Kerk. Langs hom is eerw Michael Cassidy, dan volg dr Olav Fykse Tveit, algemene sekretaris van die Wêreldraad van Kerke, en biskop Zipho Siwa, president van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Foto: Neels Jackson

10 Orlando Pledge

Biskop Malusi Mpumlwana, algemene sekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, met die plegtige belofte wat al die kerkleiers onderteken het. Agter hom in hulle bont drag, is lede van die Soweto Gospel Choir. Die belofte lui: Our constitution calls us as South Africans to “heal the divisions of the past and establish a society based om democratic values, social justice and fundamental human rights”. I therefore pledge to pray and work fora just, reconciled, peaceful, equitable and sustainable South Africa; free of racial, tribal and gender prejudices, free of corruption and deprivation, and for each child born to grow to its god given potential. With this pledge I invite others to journey together to a future we all can call home. So help me God! Foto: Neels Jackson