NG GEMEENTE NELSPRUIT-SUID

VAKATURE VIR JEUGWERKER – VASTETERMYNPOS

SLUITINGSDATUM: 25 Junie 2017

GEMEENTEPROFIEL:

Nelspruit-Suid is ’n dinamiese en groeiende gemeente met ’n visie wat hierby pas.

Ons verheerlik God

Ons dien mekaar

Ons bereik die wêreld

Van die 2 000 lidmate is 66% jonger as 45 jaar. Hier is ’n aktiewe jeugbediening met gevestigde strukture. Twee leraars bedien tans die gemeente.

PROFIEL VAN KANDIDAAT:

 • Die kandidaat moet ’n passie vir jeugwerk hê en verkieslik nie ouer as 30 jaar wees nie.
 • Toepaslike kwalifikasies sal in ag geneem word.
 • Ervaring in kerklike jeugwerk sal ’n aanbeveling wees.

TAKE:

 • Behartig alle aspekte van die jeugbediening van die gemeente.
 • Betrokke by die kinderbediening soos verlang.
 • Uitreike, fondsinsameling en aksies wat betrekking het op die jeug.
 • Netwerking met ander jeuggroepe in die gemeenskap.

AANSOEKE:

Aansoeke moet ’n volledige Curriculum Vitae met die volgende insluit:

 • Persoonlike besonderhede, ervaring en kwalifikasies.
 • Gawes en belangstellings.
 • Minstens twee verwysings.

VERGOEDING:

 • ’n Bogemiddelde mededingende pakket word aangebied.
 • Eie vervoer.

ONDERHOUDE:

 • Onderhoude sal gevoer word met gekeurde kandidate.
 • Diensaanvaarding so gou as moontlik.

SLUITINGSDATUM: 25 Junie 2017

RIG AANSOEKE AAN:

Die Voorsitter
Jeugbediening
Posbus 19483
NELSPRUIT
1200

Faks: 013 744 0543
E-pos: ngnelspruitsuid@telkomsa.net

NAVRAE:

Ds L Pienaar 082 878 1743

Kerkkantoor: 013 744 1925 (tussen 07:30 – 12:30)

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak uit die aansoeke nie.