NG GEMEENTE PARYS-SUID

Leraar, vastetermyn, kontrak (een jaar)
Sluitingsdatum: Vrydag, 17 Julie 2017.

Die gemeente het omtrent 230 lidmate en 25 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL: Die volgende vereistes is van besondere belang met die oog op ’n beroep:

  • Die posbeskrywing sluit die primệre funksies van die predikant in – soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.
  • Leersuiwerheid in alle fasette van gemeentewerk en persoonlike opbou van die gemeente.
  • Kontak deur middel van huisbesoek (ten minste een keer per jaar), plus pastorale besoek.
  • Daar word van die persoon verwag om Sondae, plus drie dae per week te werk, asook Goeie Vrydag en Kersdag, Week van Gebed en Pinkster word ingesluit.
  • Begrafnisse hanteer soos van tyd tot tyd benodig word.
  • Die persoon moet betrokke wees by gemeente-organisering en funksies.

POSBESKRYWING: Hierdie is ’n vastetermynpos (kontrak) vir een jaar. Indien dit tot voordeel van die gemeente en leraar strek, kan die termyn deur die kerkraad as ver­teen­woordigers van die gemeente, in oorleg met die leraar verleng word, ooreenkomstig die be­sluite van die NG Kerk oor vastetermynposte.

VERGOEDINGSPAKKET: Die totale vergoedingspakket is R12 000 per maand wat gestruktureer sal word volgens situasie en behoefte – GEEN BEHUISINGSVOORDEEL IS BESKIKBAAR NIE.

AANSOEKE: Stuur asseblief u aansoek en CV, met twee referente aan:

Die Skriba
NG Kerk Parys-Suid,
Posbus 387,
Parys 9585.

E-pos: ngkerkparyssuid@telkomsa.net

NAVRAE: Piet Fouche, Kerkraadvoorsitter, sel 060 502 0200.

SLUITINGSDATUM: Vrydag, 17 Julie 2017.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit enige van die aansoeke te maak nie.