NG Gemeente Waterberg

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

VAKATURE: MEDELERAARSPOS

Sluitingsdatum: 31 Augustus 2017.

Ons nooi leraars en proponente uit om hul CV’s en ander inligting in te stuur na die NG Gemeente Waterberg met die oog op ’n beroep as medeleraar.

 1. Gemeenteprofiel: Waterberg is ’n plattelandse gemeente in Limpopo en wel in die pragtige bosvelddorp Modimolle (voorheen Nylstroom). Die gemeente is 157 jaar oud, het 1 014 belydende- en 71 dooplidmate en sluit twee groot aftree-oorde, beroepslui en ‘n deel van die boeregemeenskap in.
 2. Leraarsprofiel: ’n Kreatiewe dinamiese geesvervulde Jesus-volgeling met:
  • besondere menseverhoudinge en kommunikasievaardighede,
  • ’n goeie organisasie- en beplanningsvermoë en sterk leierseienskappe,
  • energieke leiding om die gemeente en veral die jeug, werkende jongmense en gesinne te motiveer tot betrokkenheid en
  • die vermoë om al die pligte van Art 9 van die Kerkorde uit te voer.
  • Vir meer inligting kan u gerus ons webblad besoek by www.ngwaterberg.co.za.
 3. Vergoedingspakket volgens sinodale riglyne. Pastorie beskikbaar.
 4. Stuur u CV (maak asb. gebruik van die lys vrae op die webwerf vir die CV – nie meer as 3 bladsye lank nie), minstens twee verwysings en ook u MBTI (Myers Briggs Temperament Index) profiel (indien reeds gedoen), aan die saakgelastigde by ngwaterb@esnet.co.za
 5. Navrae: Mnr. William van Coller by 082 321 1806, wfvcol@gmail.com of die kerkkantoor 014 717 3897.
 6. Sluitingsdatum: 31 Augustus 2017.
 7. Bevestiging: Januarie 2018