Hugs of Hope bring hoop op Hofmeyr

Die NG gemeente Hofmeyr was 15 jaar lank sonder ’n predikant. Tog is daar danksy ’n aantal vrouelidmate deur die jare altyd gehelp waar daar nood was. Sedert Maart vanjaar het hierdie vroue in samewerking met die nuwe predikantspaar egter die nood met nuwe energie aangepak. Hulle noem die projek Hugs of Hope.


Teresa Opperman vertel dat ds Marius Barnard hulle aangemoedig het om nie net mense in nood te help nie, maar om mense te help om vir hulleself te werk. Dis toe dat sy, Obré van Heerden en Sanet Coetzer met Hugs of Hope begin het.

Hugs of hope is ’n werkskeppings- en opheffingspro­jek wat daarna streef om in liefde en deernis hoop te bring waar omstandighede ’n moedeloosheid veroorsaak het. Die gedagte is om te help om mense se lewe te verander op ’n manier wat tot die hele gemeenskap se voordeel sal strek.

Ds Marius het namens hulle met die kerkraad onderhandel vir die gebruik van die kerksaal. Drie van die klaskamers is vir die projek beskikbaar gestel.

Een deel van die projek behels opleiding in naaldwerk. Uit die gemeenskap is talle skenkings ontvang. Brei­wol, materiale en altesame sewe ou naaimasjiene. Roelf Opperman, ’n ouderling wat masjienherstelwerk kan doen, sorg dat die masjiene in werkende toestand is.

In sommige gevalle, vertel Roelf, moes daar selfs omleidingsoperasies gedoen word, want ou Tillie is ’n 1959-Singermodel, maar sy werk nou weer klopdisselboom. Daar is ook ’n Roselle wat uit 1921 dateer en Hannelie dateer uit 1938. Maar danksy Roelf stik al drie die ou Singers waarop die beginners touwys gemaak word, nou weer alte fluks.

Die VGK se gemeente in Twinsville en die NGK in Afrika is gekontak en so het ’n groep vroue bymekaar­gekom. Woensdae is nou Hugs of Hope-dag. Dan word daar ontbyt, middagete en ’n pakkie om huis toe te neem verskaf aan diegene wat kom werk het. Hierdie etes word voorberei en geskenk en die wegneemetes word in margarienbakkies uitgegee. Daar is ook kin­ders wat na skool kom eet. Een van die Sondagskool­klasse is beskikbaar sodat hulle daar kan huiswerk doen.

Teresa het met materiaalverskaffers landwyd on­der­handel en groot dose met skenkings kon in Port Elizabeth gelaai word. Meestal afsnyblokkies en repe, maar elke stukkie word verwerk.

Julia Mahote, wat reeds jare ondervinding het in ’n naaldwerkwerkswinkel in die Hofmeyrdistrik, leer die vroue. Sy is drie landstale magtig. Die vroue word ge­leer om allerlei produkte te maak, van kwilts tot Bybel­sakke, inkopiesakke van kunsleer en gebedskus­sings. Van die kwilts is al verkoop en daar is bestellings vir meer.

As ’n produk verkoop word, kry die vrou wat dit ge­maak het, 60% van die verkoopprys as ’n krediet. Dit kan sy by die kos- of klerestoor gaan inruil. Vir een vrou is daar ’n bril gekoop, waaraan sy nou met haar kre­diete afbetaal. Vir haar menswaardigheid beteken dit baie: dat sy nie bakhand gestaan het daarvoor nie, maar self daarvoor werk.

Die ander 40% van die verkoopprys word gebruik vir opheffingswerk in die dorp en distrik. Voedselaan­kope word ook hieruit gefinansier, sou daar ’n tekort ontstaan in die voorraad.

In ’n ander deel van die projek word vroue geleer kook. Hier neem Sanet Coetzer die voortou. Sedert die ontstaan van Hugs of Hope, is meer as ’n R1 000 se beesvleispasteie reeds verkoop. Nie net aan plaaslike inwoners nie, maar ook in nabygeleë dorpe. Die beesvleis word geskenk deur boere uit die Hofmeyrgemeen­skap wat die projek goedgesind is.

Hugs of Hope is afhanklik van ondersteuning uit die gemeenskap en Obré van Heerden hanteer die skenkings van voedsel en klerasie. En die gemeente help inderdaad. Elke Sondag is daar kosware in die houers wat in die kerk en moederskamer geplaas word. Daar word nou twee maal per maand kospakkies uitgedeel aan gesinne wat dit nodig het.

Die hoofoogmerk van hierdie projek is om swaar­krymense van ’n inkomste te voorsien, te sorg dat daar kos op hul tafel is, en ook dat daar ’n paar basiese stuk­ke meubelstukke in hul huis is. Daar word nie bloot geld in die hand gestop nie; vroue word eerder ge­leer om hul geld te bestuur. In baie gevalle slegs ’n SASSA-betaling, al is dit aanvanklik met behulp van ’n fi­nansiële bestuur­der. Sommige van die werkers beskou hierdie geleentheid as ’n reuse-ommekeer in hul le­we.

In die eerste paar maande is basiese naaldwerkvaardighede aan ses vroue geleer, en hulle kan nou van die huis af naaldwerkprodukte lewer. Alles wat hulle no­dig het, word deur Hugs of Hope gefinansier en verskaf.

Daar word ook nou met ’n breiprojek begin. Hierdie projek word gelei deur Emma Roux (80) wat begin het om blokkies uit haar oorskietwolletjies te brei wat dan aanmekaargewerk gaan word deur Estelle Kruger, en dan as pragtige gebreide laslapkomberse te koop sal wees.

’n Hugs of Hope-winkel sien ook teen einde Augustus die lig. Hier sal goeie tweedehandse klere, gordyne en linne teen bekostigbare pryse te koop wees. Die finansies word bestuur deur ’n onafhanklike tesourier, Retha Smit, wat jare se ondervinding met boekhouding het.

En so werk verskillende dele van die liggaam van Christus in Hofmeyr saam om ’n verskil te maak waar daar nood is. Hofmeyr-inwoners werk saam om ’n gesonder gemeenskap in dié deel van die Oos-Kaap te verseker en skud elke week nog ’n bietjie meel uit die sakkie wat nooit leeg raak nie …