Gelowig en groen

’n Hart wat warm klop vir die omgewing, is uiters belangrik, maar ongelukkig is dit nie genoeg as dit nie opgevolg word met ’n eko-oog en -oor wat fyn kyk en luister nie.

Daarsonder is die kans goed dat ons goeie bedoelings met die aarde en ons roeping om dit te versorg heeltemal kan ontspoor. ’n Sprekende voorbeeld hiervan is klimaatsverandering: Die meeste van ons is erg besorg oor die skadelike effek daarvan, tog hou ons onwetend vol met ’n lewenspatroon wat dit vererger.

Bewustheid van die toestand van ons planeet is gelukkig binne bereik van ons “gewone” mense en nie eksklusief die terrein van kundiges nie – daarvoor sorg die gemaklike vloei van inligting via die verskillende kommunikasiemediums.

Deur kennis te neem daarvan kan elkeen van ons ’n redelik volledige prentjie vorm van wat aan die gebeur is en wat gepaste ingryping van ons verg.