Amptelike Nuus, 1 Junie 2018

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

OOS-KAAPLAND

Dr Cornelius Johannes (Trix) Truter van die NG gemeente Graaff-Reinet sal op Sondag, 3 Junie 2018, sy emeritaat in ontvangs neem. Dr Truter is in 2013 in die gemeente Graaff-Reinet Nuwekerk bevestig en het ‘n leidende rol gespeel in die terugstigting na die gemeente Graaff-Reinet. Die ring en gemeente wens hom en sy vrou Daleen Gods rykste seën toe op hul toekomspad (Kobus Eksteen, ringskriba, 21.05.2018).

KWAZULU-NATAL

Bevestiging

Ds Hennie van den Heever (emerituspredikant) het die beroep na NG gemeente Dundee aanvaar. Sy bevestiging sal op 10 Junie 2018 plaasvind (Jorieta Lauwrens, 21.05.2018).

Emeritaat

Ds Charle Rossouw het emeritaat ontvang op 22 April 2018, maar bly aan by die NG gemeente Empangeni in ’n vastetermynpos vir drie jaar vanaf 1 Mei 2018 tot 30 April 2021 (Loraine Eksteen, sen admin, 11.05.2018).

OOSTELIKE SINODE

Emeritaat

Ds Kobie Fourie van NG gemeente Elarduspark het einde Februarie 2018 geëmeriteer (Greta Serfontein, ringskriba, 17.05.2018).