Gelowig en groen

Tussen talle draers van eko-nuus soos webwerwe, tydskrifte, pamflette, boeke en konferensies, is die daaglikse nuusberigte wat koerante, TV en radio in ons huise indra, seker die toeganklikste bron van inligting oor die welsyn van ons planeet.

In dié verband sou ’n oplettende waarnemer ’n verskuiwing bemerk het: Waar die nuus tot in die verlede vir baie jare gedomineer was deur drie aktuele temas, te wete politiek, finansies en misdaad, met so dan en wan ietsie oor die weer en een of ander besondere natuur-verskynsel, het dié prentjie nou verander.

Omgewingsnuus, veral oor natuurrampe en ekstreme weerstoestande waaronder storms, droogtes, tornado’s, brande, ongekende maksimum- en minimum-temperature, is vir die laaste paar jaar prominent deel van hoofberigte.

Onrusbarend, ja, want ons wil ons mos graag afgrens van minder goeie nuus; tog is daar gelukkig ook hoopgewende berigte tussenin. Boonop word ons ook op die hoogte gehou van belangrike tendense.