Pen is op soek na vennote

Die Pretoriase middestadsbediening Pen is op soek na vennote om hulle opheffingswerk onder armes aansienlik uit te brei.

Dr Marinda van Niekerk, die uitvoerende hoof van Pen, het dié pleidooi gerig by die jaarlikse ontbytbyeenkoms vir Pen se ondersteuners.

Van Niekerk het ’n kort oorsig gegee oor Pen se ontwikkeling en werk. Sy het gesê hulle het harde lesse geleer. Aanvanklik wou hulle mense help deur vir hulle sop te gee en klere te gee. Hulle moes egter leer om mense te help om te vorder van afhanklikheid na waardigheid. Dit is ’n lang en stadige reis wat hulle met mense onderneem.

Om mense se waardigheid te herstel, moet die siklus van armoede deurbreek word, het sy gesê. Armoede is ’n komplekse probleem waarop daar nie eenvoudige antwoorde is nie. Daarom volg Pen ’n holistiese benadering wat kwessies raak wat wissel van dissipelskap tot by huisvesting.

Pen het egter besef dat armoede nooit geklop sal word sonder behoorlike opvoeding nie. Daarom is kleuterskole vir Pen ’n belangrike prioriteit. Sowat 90% van kinders se breinontwikkeling vind plaas voordat hulle vyf jaar oud is, en daarom is goeie kleuterskole so belangrik.

Benewens hulle eie twee kleuterskole, ondersteun Pen ook verskeie ander kleuterskole deur hulle Pre-school-forum. Dié forum wil kleuterskole help om te verbeter sodat hulle beter grondslae by die kinders kan lê.

Van Niekerk sê dit is ’n program wat hulle wil uitbrei sodat hulle teen 2020 aan 120 sulke kleuterskole ondersteuning kan gee. Daarvoor het hulle egter vennote nodig.

Die ander saak waarop hulle baie klem wil lê, is werkskepping. Dit doen Pen reeds deurdat hulle herwinbare afval koop van straatmense wat dit insamel.

Om die omvang van die probleem te skets, het Van Niekerk gesê dat werkloosheid in Gauteng teen 2016 tot 33% gestyg het. Toe is dit beraam dat 6 244 mense op die strate van Gauteng bly.

Om hierdie mense te help, wil Pen sy terugkoop-sentrums uitbrei. Dié sentrums skep nie net die geleentheid vir hawelose mense om ’n inkomste te verdien nie, maar Pen bied daar ook ’n holistiese program vir straatmense aan. Dit wissel van geestelike ondersteuning en berading tot mediese dienste en hulp om hulle gereed te maak vir die werksmark.

Van Niekerk het gesê deur die sentrums help Pen ook reeds om 3 tot 5 ton afval per dag te herwin. Dit kan heelwat meer word. Ook op dié terrein is Pen op soek na vennote om dit moontlik te maak.

Word 'n vriend van Kerkbode