Die vraag wat elke gemeente moet vra

Wat kan ons volhoubaar anders doen sodat jong volwassenes van­uit egte gemeenskap meer ‘fully alive’ kan lewe?”

Dít is die vraag wat die Jong Volwasse Leergemeenskap (JVLG) graag op die lippe van elke gemeentelid, en op die agenda van elke kerkstruktuur wil sit.

Die JVLG, wat in opdrag van die Wes-Kaapse Sinode oor jong volwassenes en die kerk besin, het op hul jongste vergadering gesoek na wyses waarop die JVLG se navorsing op gemeentevlak reeds ’n bydrae tot die gesprek kan maak. 

Na afloop van hul byeenkoms, is die JVLG van die oortuiging dat die ernstige besinning oor die bostaande vraag, gemeentes sal kan ondersteun in hul nadenke oor jong volwassenes en die kerk.

In hulle navorsing het die JVLG gevind dat daar drie dinge is waarna die kerk in hul bediening aan jong volwassenes moet kyk: om egte verhoudings (gemeenskap) te kweek en te koester, om ’n sin vir roeping te ontdek en te ontwikkel, en om te midde van ’n inligtingsbelaaide konteks te onderskei hoe ’n mens met wysheid kan leef en floreer (“fully alive”).

Deur die bostaande vraag te vra, kan gemeentes saam met hul jong volwassenes ’n pad begin stap om te kyk hoe hierdie dinge binne hul unieke konteks kan lyk. Die fokus is egter eerder op die ontwikkeling en daarstel van volhoubare strukture en ruimtes, as op eenmalige programme.

Die JVLG nooi alle kerkrade om ’n groep in die gemeente te identifiseer of te vorm wat spesifiek op die bogenoemde vraag kan fokus. Hierdie groepe is welkom om die JVLG te kontak by jeug@sun.ac.za vir hulpmiddels wat hulle in hierdie proses kan begelei.

Die hulpmiddels, wat teen einde Augustus beskikbaar sal wees, kan deur hierdie groepe gebruik word om kerkrade, taakspanne, kleingroepe en gemeentelede te begelei in ’n luisterproses. Op hierdie manier kan elke gemeentelid, op elke vlak, genooi word om aan die gesprek deel te neem. 

Verder is die JVLG ook betrokke by navorsing in gemeentes wat reeds besig is om met hierdie vraag te werk. Hiervoor, nooi hulle alle gemeentes wat reeds met jong volwassenes werk en al oor dié vraag begin nadink het, om hulle ook te kontak.

Word 'n vriend van Kerkbode