Die koninkryk van God is ’n ryk van vrede

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Een van die mees algemene oortuigings oor die koninkryk van God is dat dit ’n ryk van vrede is. Talle tekste in die Bybel laat gelowiges ook tereg sulke afleidings maak. Die vraag is: Hoe moet ons vrede kragtens die koninkryk van God verstaan?

Wanneer ons van vrede praat, bedoel ons gewoonlik die afwesigheid van konflik en ’n lewe soos ek meen ek verdien om te lei. Hierdie vrede lyk egter nie vir elkeen dieselfde nie, want ons voorwaardes vir vrede word deur eie belang bepaal. Met vrede bedoel ons gewoonlik niemand moet my, my gesin of my groep se lewe en wyse van bestaan bedreig nie en ek sal nie jou en jou groep se lewe en bestaan bedreig nie. Hierdie vorm van vrede staan in noue verband met mag.

Die Hebreeuse woord met sy vervoegings wat in die reël met “vrede” vertaal word, is een van die belangrikste woorde in die Ou Testament. Die algemene bete­kenis van dié woord se drie Hebreeuse stamkonsonante is dié van “voltooiing”, “afhandeling” of “vervulling”, ’n “toestand van heelheid” en van “eenheid” en dié van “herstelde verhoudings”.

Die Bybelse woord vir “vrede”, dui dus op veel meer as die blote afwesigheid van oorlog of konflik. Die werkwoordvorm van die Hebreeuse woord word byvoorbeeld gebruik om die voltooiing van belangrike geboue soos die tempel of die mure van Jerusalem uit te druk, of dit word gebruik in die sin van enige vorm van herstel, of die terugbetaling van skuld.

Die selfstandige naamwoord het ’n wyer gebruik. So word dit byvoorbeeld as groet gebruik. Dit word ook gebruik om ’n gevoel of toestand van vergenoegdheid, rustigheid of heelheid uit te druk.

Wat die betekenis en inhoud van die koninkryk van God betref, is dit belangrik om daarop te let dat “vrede” dikwels in verband met geregtigheid gebruik word, terwyl dit by die profete en dan in besonder na-bal­lingskap in profetiese tekste ’n etiese kleur kry.

Dit word as kenmerkend van die messiaanse tyd geskets en dan in besonder in verband met die dekonstruksie van (vorige) magstrukture en die versoening tussen mense en groepe, veral waar daar sprake was van verdrukking, verslawing, ongelykheid of onreg­ver­dige oorheersing. In ons land, máár in besonder bin­ne die NG Kerk het ons hierdie soort vrede dringend nodig.

Dr Fanie Cronjé is predikant van die NG gemeente Riviera-Jakaranda.