Amptelike Nuus, 17 Augustus 2018

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

Beroep: Ds Hendrik Wessel de Kock van Leipoldtville na Kalahari.

Aanvaar: Prop Andre Lammertyn na Tafelberg met opdrag Christelike Seemansorganisasie; ds John Holtzhausen van Bethanie (Namibië) na Amalia.

WES-KAAPLAND

RINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee van die 92ste gewone vergadering van die Ring van Clanwilliam op 2 tot 3 September 2018 te VCSV-Uitsig, Strandfontein. (JH (Jan) Fourie, 06.08.2018).

NOORD-KAAPLAND

Emeritaat

Ds Wietsche Roets van die NG gem Kimberley-Vooruitsig ontvang sy akte van demissie by emeri­taat met ingang 31 Augustus 2018. (Lukas Basson, 01.08.2018).

Emeritaat

Kennisgewing is ontvang van die emeritering van dr GJ Duursema van die NG gem Kimberley Bet El met ingang 2 Augustus 2018. (Lukas Basson, 01.08.2018).

RINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee van die gewone vergadering van die Ring van Kenhardt op 19 Augustus 2018 by die NG gem Neilersdrift om 12:00. (Liezel de Jager, 10.08.2018).

VRYSTAAT

Bevestiging

Op 3 Augustus 2018 is ds Ettienne Engelbrecht, voorheen van Drie Riviere-Oos, as medeleraar by NG gem Heuwelsig bevestig. By dieselfde geleentheid is ds Mias van Jaarsveld, wat vanaf 1 Jan 2018 by NG gem Heuwelsig aflos, as tentmaker bevestig. (Anmar Potgieter, Kantoorhoof, 06.08.2018).

NOORDELIKE SINODE

Bevestiging

Ds Surina van der Berg het die beroep na Montana aanvaar. Haar bevestiging sal DV Sondag, 2 September, geskied. (Daan Delport, Gem bestuurder, 31.07.2018).