Die koninkryk van God lyk anders as die wêreld

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Ondanks Jesus se verkondiging en voorbeeld, bly dit steeds baie maklik om die onderliggende waardes van die koninkryk van God met dié van die wêreld gelyk te stel. Ons is immers vertroud met die wêreld waarin ons leef en hoe mag daarin funksioneer en daarom verwag ons dat dit op ’n soortgelyke wyse in God se koninkryk sal funksioneer.

Dit is nie net ons wat hiermee sukkel nie. Die eerste volgelinge van Jesus het ook daarmee gesukkel. So vertel Matteus hoe die ma van die seuns van Sebedeus Jesus genader het met die versoek dat Hy aan haar twee seuns ereplekke in sy koninkryk sou gee deurdat hulle aan sy regter- en linkerkant sou sit (Matt 20:20-21).

In ’n wêreld waarin vroue hul invloed deur hul ­seuns of mans bekom het, wou sy waarskynlik haar eie toekoms verseker. Haar verwagting was waarskynlik dat Jesus soos baie aardse heersers sou optree deur diegene wat Hom ondersteun, met invloedryke posisies te beloon. Hulle was immers volgens Lukas 1:36 ook familie van mekaar.

Gevolglik reageer haar seuns met ’n eenparige “ja” wanneer Jesus vir hulle vra of hulle dieselfde beker as Hy sou kon drink. In hul, en die ander dissipels se oordeel, is die beker waarna Jesus verwys een van oor­vloed en vreugde.

Jesus maak dit egter duidelik dat sy koninryk nie soos dié van die wêreld is waarin die heersers gedien word nie (Matt 20:25). Hy het gekom om ander te dien en vir hulle te sterf. Dié dat sy beker een van lyding en dood is.

Anders as konings wat so belangrik was dat hulle losgekoop is wanneer hulle deur hul vyande gevange geneem is, is Jesus ’n koning wat sy lewe gegee het om ander los te koop.

Dit is daarom belangrik om oor die waardes onderliggend aan die koninkryk van God na te dink vanuit die lydensverhaal van die Matteusevangelie en nie vanuit die verstekstellings van ons wêreld nie. Jesus is ’n koning met ’n donkie eerder as ’n strydwa, ’n kroon van dorings eerder as van goud en ’n kruis eerder as ’n troon.

Hy fokus op die armes en ellendiges en nie die elite en selfversekerdes nie. Enige instelling, handeling of uitspraak wat in stryd is met die optrede van Jesus as die lydende kneg is dus nie deel van die koninkryk van God nie.

Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch.