Jesus se invloed vloei diep én breed

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Kom ons dink bietjie oor invloedryke mense.

Wie was verlede jaar die Nobelpryswenner vir fisika? Of vir chemie? Wie het in die vorige Olimpiese Spele die goue medalje vir die 5 000 m ge­wen? Wie is die Amerikaanse minister van buitelandse sake?

Aan die ander kant: Wie was jou graad 1-onderwy­seres? En die skoolhoof toe jy in matriek was? Wie was jou sportafrigter op hoërskool? Noem ’n paar van jou Sondagskool-onderwysers.

Die meeste mense kan bitter min van die eerste groep vrae antwoord maar vaar uitstekend met die twee­de groep. Die rede is eenvoudig: Dit gaan oor men­se met breë invloed teenoor mense met diep in­vloed. Sommige mense hoor jy oor die nuus en sien jy op TV, maar hulle het min diep, vormende invloed.

Diep invloed vloei uit lang en diep verhoudings. Die meeste vorming vind plaas waar mense mekaar in die oë kyk en ’n lang pad saamloop. Diep invloed kom daarom primêr van ouers, onderwysers, sportafrig­ters, kategete en direkte hoofde by die werk. Politici en mense uit die vermaaklikheidswêreld het min persoon­like invloed.

As ons Jesus se verhaal in die Evangelies volg, sien ons hoedat Hy die meeste tyd spandeer met die mense naaste aan Homself, die twaalf en die groter kring dissipels. Hierdie was die mense wat ná sy hemelvaart die boodskap van die koninkryk die wêreld ingedra het.

Aan die ander kant sien ons hoedat Jesus ook breë invloed uitoefen. Dit is belangrik hoe Jesus heen en weer beweeg tussen sy naaste volgelinge en diegene wat die groter magte in die samelewing verteenwoordig: godsdienstig en polities. Jesus daag die kultuur, die magstrukture en leiers van die destydse samele­wing uit. Daar is ’n patroon van diep, persoonlike sowel as breë, strukturele invloed. Die tweede sou Hom uiteindelik sy lewe kos.

As Jesus vir ons sê: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook,” dan het diep en breë invloed albei ’n plek. Ons almal het mense op wie ons direkte en diep invloed kan uitoefen. Miskien is die belangrikste mense wat die Here in gelowiges se invloedsfeer plaas, hulle kinders. Ons roeping as gestuurdes begin by die mense in ons huishoudings, ons vriende, werkkring, die mense met wie ons die meeste tyd deurbring.

Jesus se voorbeeld wys egter vir ons dat breër in­vloed ook belangrik is. Wanneer ons die geleentheid kry, moet ons ook die groter kragte in die samelewing beïnvloed, al is dit moeiliker.

▶ Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.