’n Goeie bril om die Bybel mee te lees

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Daar word nogal baie gesê oor die bril wat men­se op het as hulle die Bybel lees en hoe dit bepaal wat jy raaksien. Niemand kom neutraal na die Bybel nie, almal kom met ’n verwag­ting van wat jy sal kry en dit is dan die dinge wat jy eerste raaksien.

Nie alle brille is ewe goed nie. Ons het almal al ge­sien hoe iemand die Bybel op ’n manier lees wat glad nie by die teks pas nie.

’n Goeie leesbril vir die Bybel sal altyd beteken dat ek bereid is dat my voorverstaan getoets en verander word aan dit wat in die teks staan. Dit vra dat mens baie goed in ag neem onder watter omstandighede die teks geskryf is, vir wie en met watter bedoeling. Wat was die leesbril waarmee die eerste lesers die gedeelte gelees het?

Die meeste mense lees die Bybel vandag met die bril van persoonlike geestelike groei: “Wat wil die Here vir my sê wat my sal help om geestelik te groei en die lewe te hanteer?” Dit is nie ’n ongeldige vraag nie, maar dit neem nie die bedoeling van groot gedeeltes van die Bybel genoegsaam in ag nie. En dit privatiseer geloof tot die vraag oor wat ek uit my verhouding met die Here kan kry.

Dit maak ’n baie groot verskil as ons die Bybel, en veral die Nuwe Testament, lees met die bril van ge­stuur­des. Dit was hoe die eerste Christene die Nuwe Testament gelees het en ook ’n belangrike doel waarvoor dit geskryf is: Dit moes die vroeë kerk toerus vir hulle roeping as gestuurdes.

Die oomblik as jy die Bybel só begin lees, gaan daar ’n wêreld vir jou oop. Dan let jy op hoe Jesus se woorde, dade en houdings vorm gee aan jou eie roeping. Jy lees skielik minder met ’n ontvangsmentaliteit en meer met ’n gee-mentaliteit. Jy voel hoe Jesus se liefde vir mense jou hart begin vorm. Jy leer om anders te kyk, anders te oordeel en anders met mense te praat. Jy sien klein merkers in die teks wat jy tevore nie eens opgemerk het nie: die mense wat Jesus raaksien, met wie Hy praat, aan wie Hy raak en die plekke waarheen Hy gaan. Hierdie dinge kry skielik betekenis.

As dit gebeur, begin jy die Bybel lees met die leesbril van ’n gestuurde.

Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.