Wees teenwoordig soos Jesus tussen mense

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Van die heel belangrikste woorde wat vorm gee aan ons roeping as gestuurdes hoor ons wanneer Jesus sê: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” Die implikasie hiervan is dat ons baie mooi moet kyk wat Jesus doen, want dit bepaal ons agenda.

Die voorbeeld van Christus gaan oor die dinge wat mense Hom sien doen het, maar ook oor die gesindheid waarmee Hy dit gedoen het. Een van die mooiste gedeeltes wat oor Jesus se voorbeeld praat (Fil 2), gaan juis oor sy gesindheid van nederigheid, om ander hoër as jouself te ag en om jouself ter wille van ander op te offer.

Dit verg ’n diep skuif in die manier waarop ons betrokke raak in die wêreld. Vir baie lank het die Wes­terse Christendom na die res van die wêreld uitgereik met geld, goed en kennis. Hierdie dinge het aan kerke mag gegee. En alhoewel ’n mens nooit die diens en selfopoffering mag miskyk of vergeet nie, was dit ­meestal tog ’n baie ongelyke verhouding tussen die ge­wers en die ontvangers.

Deesdae vind baie gemeentes skielik dat hulle klei­ner en armer word. Hulle het net eenvoudig nie meer so baie om uit te deel nie. Ons hoor soms dat gemeen­tes dink hulle het geen bydrae om te maak as hulle nie goed of geld kan uitdeel nie.

Miskien bring so ’n situasie ons eerder nader aan die voorbeeld van Christus. Filippense 2 sê dat Jesus mens word tussen ander mense. Hy klou nie vas aan sy Goddelike gestalte en regte nie, maar kom woon tussen ons as ’n nederige slaaf. Ons noem dit inkarnasie of vleeswording. En dan gaan Hy selfs verder: Hy ver­neder Homself deur sy kruisdood.

Hierdie vleeswording van Jesus wys vir ons hoe dit lyk as God se liefde hande en voete kry. Dit nooi ons om sy inkarnasie-leefstyl na te streef.

Dit beteken dat ons nooit van die wêreld kan ont­trek nie maar teenwoordig moet wees. Dit herinner ons dat liefhê en omgee kosbare geskenke is. Dit roep ons om nie net te dink aan wat ons kan gee of uitdeel nie, maar oor hoe om by ander mense te wees as gely­kes.

Die evangelie word nie net gepreek nie, maar ook beliggaam deur gelowiges wat tussen ander mense leef.

▶ Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.