Die hoop beskaam nie …

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die hoop beskaam nie. 350 jaar Gereformeerd.” Dit was die bewoording op die feesembleem waarmee die NG Kerk sy 350ste bestaansjaar in 2002 gevier het.

Tydens die feesjaar is onder meer teruggekyk na tye toe die NGK as werktuig van God teleurgestel het. In die woorde van ds Kobus van der Westhuizen het die kerk soms sy roeping nie reg vervul nie, die Woord nie reg verstaan en toegepas nie, nie gehoor gegee aan teregwysings nie en kerklike sake nie altyd op ’n kerklike wyse hanteer nie.

Aan die ander kant is daar met dankbaarheid feesgevier oor die positiewe invloed wat die NGK as gereformeerde kerk oor 350 jaar in Afrika uitgeoefen het.

Sedert 2002 het daar spreekwoordelik baie water in die see geloop. Hoe sou ’n getuigskrif van die NGK se doen en late nou daar uit sien? Die doemprofete sal waarskynlik die ondergang van die NGK luidkeels aankondig en voorspel dat daar geen toekoms vir die kerk meer is nie. Diegene met blinddoeke aan sal die foute wat gemaak is en steeds gemaak word ontken en bly hamer op en teruggryp na ’n gereformeerde erfenis asof dit die alfa en die omega is.

Waarskynlik is die beste getuigskrif eerder te vind by honderdduisende lidmate en honderde predikante wat te midde van die fanfare oor die huidige toestand van die kerk ongestoord voortgaan om kerk van Jesus Christus te wees. Dit is die mense wat die roeping wat hulle as gelowiges van die lewende Here ontvang het uitleef in die omgewing waar hulle woon en werk: die onderwy­sers, staatsamptenare, soldate, ambagslui, dokters, pro­kureurs, boere en noem maar op, seniorlidmate en jongmense wat soos miljoene voor hulle erns maak met die Bybel as die Woord van God en wat daarna streef om daarvolgens te leef.

Dit is gelowiges wat ’n verskil maak in die dorp of die voorstad waar hulle woon. Dit is die predikante wat hulle met erns bemoei met die Woord en die lief en leed van hulle lidmate. Dit is die mense wat die NG Kerk in die woorde van Veltkamp deel maak van die kerk as kunswerk van die drie-enige God op aarde.

Soos enige kunswerk, sal die kunswerk ook blootgestel wees aan kritiek, en sal dit nooit foutloos wees nie. Dit sal egter altyd van die wêreld ’n beter plek maak.

Dan beskaam die hoop nie – ook nie vir die NG Kerk nie.

▶ Prof Johan van der Merwe doseer kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria.