Die krag van saamstaan

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Iets wat opval van gemeentes wat ’n impak maak in die samelewing, is dat hulle dit nie alleen probeer doen nie. Hulle het baie vennootskappe in die gemeenskap: met ander kerke, met die skole, maat­skaplike dienste, die gemeenskapspolisie en ander organisasies.

Waarom sou ’n mens moeite doen hiermee? Dit lyk net na ekstra werk.

Gemeentes wat begin om hande te vat, vind meest­al dat die opbrengs uit die vennootskappe baie groter is as die belegging. Baie organisasies werk reeds in die gemeenskap, hulle ken die behoeftes en verstaan die plaaslike politiek.

Een gemeente het vertel hoedat hulle op geen ma­nier ’n afspraak met die burgemeester kon kry nie, hy was net nooit beskikbaar nie. Toe hulle egter deur die dorp se “pastors forum” werk, gaan die deure skielik oop en is die dorpsraad bereid om met hulle te praat.

Die kerk se maatskaplike dienste behoort altyd ons eerste vennoot in die gemeenskap te wees. Die hoë geloofwaardigheid van maatskaplike werkers is iets baie kosbaar en ons moet nooit hulle kundigheid on­derskat nie. Boonop is die meeste maatskaplike wer­kers honger om nouer met die kerk saam te werk. Praat met hulle, vat hande, gee vir hulle die geleentheid om met die kerkraad en gemeente te praat. Hulle stories gryp die verbeelding aan.

Die volgende logiese plek om verhoudings te bou, is met ander kerke. Word deel van die plaaslike leraars­kring of stig een. NG dominees is gewoonlik goed met organiseer en om sinvolle vergaderings te hou. Kennisgewings uitstuur, agenda opstel, besluite notuleer en opvolg is amper tweede natuur vir die deur­snee dominee. Moenie hierdie vaardighede ge­ringskat nie. Dit is dinge wat maak dat ’n “pastors forum” op ’n dorp aan die gang kom, werk en volhoubaar is.

’n Vennootskap met skole is eintlik onontbeerlik as ons die gemeenskap wil dien. #imagine is baanbrekers om hierdie verhoudings te bou. Hulle is reeds op meer as 300 dorpe aktief en hulle doen dit saam met 40 verskillende denominasies. Hulle kry dit reg om, ten spyte van die Skolewet, by skole betrokke te raak en te bly. Die taakspan vir Geloofsvorming: Jeug hou ook werkswinkels oor hoe gemeentes by skole betrokke kan raak.

Ons leef in ’n land waar verreweg die meerderheid mense Christene is. Wanneer ’n mens begin soek na vennote in die gemeenskap, sal jy vind daar is talle instansies wat gretig is om hande te vat. Die kerk kan ’n baie groot impak maak deur mense saam te bind vir ’n beter samelewing. Daar is groot krag in saamstaan.

▶ Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.