Dirkie neem waar as moderator

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Ds Dirkie van der Spuy neem vir die volgende drie maande waar as voorsitter van die NG Kerk se Algemene Sinodale Moderatuur, in die afwesigheid van ds Nelis Janse van Rensburg. Dit blyk uit ʼn verklaring wat dr Gustav Claassen na vandeesweek se moderatuursvergadering uitgereik het. Die volledige verklaring lui:


Die pas afgelope moderatuursvergadering het op 5 November aan die huis van Nelis van Rensburg plaasgevind. Nelis is tans aan die herstel na ’n rugoperasie. Die operasie het nie die nodige verligting gebring nie en hy moet op 16 November weer ’n verdere operasie ondergaan. Dit beteken dat hy vir die volgende drie maande op verlof sal wees. Dirkie van der Spuy sal gedurende Nelis se hersteltyd as voorsitter waarneem.

Tydens die vergadering het verskeie sake aandag geniet. Rondom die debat met betrekking tot die selfdegeslagbesluite is daar by die moderatuur konsensus om, in afwagting op die hofuitspraak, geen kommentaar op sosiale media en ander forums te lewer nie. Die voortgaande kerklike gesprek sal gevoer word binne kerklike ruimtes en forums. Die enigste mandaat van die moderatuur bly steeds die Buitegewone Algemene Sinode se 2016 besluit. Verskillende standpunte in die kerk sal gerespekteer word en hanteer word binne die ruimte van die waardes van die 2016 besluite.