Gelowig en groen

“Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets,” staan daar in Prediker 4:9.

Ook ekologies geld hierdie stukkie waarheid. As individue dra ons pogings om groen te leef wel by tot die aarde se welsyn en het dit boonop ’n eksemplariese in­vloed. Maar benewens persoonlike leefstylaanpassing is daar gelukkig vele geleenthede om kragte saam te snoer op plaaslike sowel as landswye vlak. “Think globally and act locally” is die riglyn.

So, vind uit watter groepe is waarmee besig in jou omgewing en word ’n aktiewe medewerker. In die onwaarskynlike geval dat daar nie iets aan die gang is nie, begin self ’n inisiatief in jou gemeente, skool, diensorga­nisasie of vriendekring. Identifiseer dan saam plaaslike knelpunte of behoeftes ten einde ’n gepaste strategie te ontwikkel. Nasionale instansies sal maar te graag advies, leiding, daadwerklike ondersteuning en inskakeling by ’n groter netwerk bied.