Diep, toeganklike teologie met poëtiese skoonheid

MOSAÏEK VAN MARIA: MIRIAM VAN NASARET, INGEWEEF IN GOD SE VERHAAL
Deur Lisel Joubert
Bybel-Media, 2018 (Koop nou – R130)
Resensie deur Rethie van Niekerk


Lisel Joubert skryf op die agterblad van Mosaïek van Maria dat sy al lankal ’n boek oor Maria wou skryf, om verskeie redes: “Sy is Jesus se ma, maar ook ’n doodgewone meisie wat deur ’n engel verras is. Sy is die vrou in die Jesusverhaal. Sy was nog altyd vir baie mense ’n ware toonbeeld van geloof. Natuurlik, omdat ek in ’n Protestantse tradisie grootgemaak is, het sy ook ’n stukkie gevaar aan haar. My ervaring is dat Maria heeltyd op die agtergrond ís, maar dat niemand oor haar praat nie … in hierdie boek gee ek jou verskeie blikke op Maria. In die proses word daar nuwe moontlikhede en vars insigte gebore. En gebore is die woord wat alle gelowiges oor die hele spektrum van geloofstradisies aan Maria sal koppel.”

Joubert spring weg met die plot van Maria se verhaal. In deel een speur sy Maria se geskiedenis na, vanaf die Bybel, regdeur die historiese ontwikkelings en interpretasies. Deel twee bespreek die subplot, die problematiek van die verskillende interpretasies. Regdeur slaag die skrywer daarin om baie tegniese punte, soos hermeneutiek, baie eenvoudig, gesels-gesels vir die leser oop te maak en uit te pak. Die boek lewer goeie, stewige teologie op ’n baie toeganklike manier.

Deel drie kyk na die alternatiewe storielyn en bied teo­logiese refleksie oor Maria vandag. Dit is veral in die bespreking van Maria van­uit die gereformeerde tra­disie dat ek gevoel het dinge begin in plek val, hier kan ek myself in die verhaal begin vind. Joubert praat van die verrassende genade van uitverkorenheid: “dat God se werk ook deur my in die wêreld tot vrug kom.” Sy sê tereg dat ’n gereformeerde lees ons help om te “besef dat daar oorgenoeg in die skrapse tekste en uitbeeldings van Maria is om ons verbeelding aan te gryp en ons weer verras te laat staan oor hoe God werk.”

Die juweel van die boek was vir my die slot – riglyne vir Bybelstudie oor roeping en liggaamlikheid. Hier kan die lesers lekker hulle tande inslaan, herkou en die verhaal van Maria met hul eie konteks in gesprek bring.

Mosaïek van Maria is dun maar diep, ’n deeglik nagevorsde, omvattende teologie oor Maria. Die diep dog toeganklike teologie is verweef met poëtiese skoonheid, tot by Nico Simpson se asemrowende doodle op die laaste bladsy.

▶ Ds Rethie van Niekerk is predikant by die NG gemeente Somerstrand in Port Elizabeth.