Kerksaak: Regsprosesse stop hier

Die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) het gister besluit om te berus by die uitspraak wat op 8 Maart 2019 in die hooggeregshof in Pretoria gemaak is.

Volgens dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, het die ASM besluit om nie verder met regsprosesse voort te gaan óf die uitspraak oor selfdegeslagverhoudings teen te staan nie.

Soos vroeër deur Kerkbode berig, het die lede van die Algemene Taakspan Regte (ATR) ʼn voorstel voorberei.

Die ATR-voorstel is met die ASM gedeel en hulle het gister daaroor gestem.

Volgens Claassen het 48 lede van die ASM aan die elektroniese stemming, “wat aan al die vereistes vir ʼn wettige stemming voldoen het”, deelgeneem.

“ʼn Beduidende meerderheid” was ten gunste van ʼn voorstel om by die uitspraak te berus, sê Claassen.
“Die kerklike gesprek oor selfdegeslagverhoudings sal voortgesit word met respek en volle inagneming van die betekenis en implikasies van die hofuitspraak,” sê Claassen.