Moeg vir twis

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Barend Gildenhuys van Brooklyn skryf :

Leopold Scholtz se insiggewende arti­kel oor kerklidmaatskap verwys.

Die skrif is inderdaad ook vir die NG Kerk aan die muur. Nederland is nie meer duisende kilometer van ons af nie maar op ons drumpel by wyse van spreke.

Nie alleen is die katedraal in Utrecht in die mark vir ’n euro nie maar die historiese kerk uit die 15de eeu in De Waag, Amsterdam, is nou ’n restaurant.

In die 17de eeu het daar ’n twis in Nederland ontstaan oor Calvyn se uit­ver­kiesingsleer (Mal 1:1). Die si­no­de van 1618/19 het in die Grote Kerk (Onze-lieve-vrouwe), Dordrecht, vyf reëls opgestel om die Remons­trante te probeer stil maak. Vandag weet die Nederlanders dat dit (predestinasie) snert is en gee Arminius gelyk. Hier­oor en oor verskeie ander dogmatiese kwes­sies het die kerk vandag leegge­loop en behalwe vir ’n paar vasbyters (PKN) is die massiewe Grote Kerk Dor­drecht, vandag vir alle praktiese doeleindes ’n museum. Die kerk in Holland is as ’t ware deur die lidmaat van die 21ste eeu uitgevang.

As die NG Kerk geloofwaardig en relevant wil bly, sal hulle ernstig oor dr Scholtz se artikel moet besin. Van­dag se lidmaat is siek en sat vir die ewi­ge kerktwiste deur predikante sedert die jare her – as dit nie Belhar is nie dan is dit die gays, maar twis moet hul­le twis en hofsake kos geld, groot geld met komplimente van die lidmate.