Wenners van Andrew Murray-pryse 2019

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Die 2019-wenners van die Andrew Murray-prysfonds se pryse en toekennings is pas aangekondig.

Die Andrew Murrayprys vir teologiese publikasies in Afrikaans is gewen deur prof JH (Amie) van Wyk vir sy werk Augustinus, uitgegee deur SunPress. Die beoordelaars skryf dat dié boek lig laat val op een van die reuse wat die ganse lewe en manier van dink van honderde generasies beslissend beïnvloed het. “Dit is net so jammer dat bitter min van hierdie teoloog en filosoof uit Afrika(!) in Afrikaans gehoor en ervaar kan word. Die boek help die leser om baie meer van Augustinus te verstaan, skets sy soms stormagtige lewe in keurige biografiese oorvertellings en dui die impak aan wat dit op sy teologie gehad het. Van Wyk se vermoë om die teologiese vraagstukke wat die vroeë Christelike kerk so besig gehou het, bevatlik vir hedendaagse lesers te verduidelik, verdien spesiale vermelding. Hierdie werk staan uit as een van die groot teologiese bydraes in Afrikaans die afgelope drie dekades.” Die beoordelaars is proff Alphonso Groenewald, Nelus Niemand en Koos Vorster.

Die Andrew Murray-Desmond Tutuprys vir algemeen-Christelike publikasies in ’n amptelike taal van Suid-Afrika, is gewen deur prof Jaap Durand vir sy werk In Awesome Wonder: Faith and Doubt: A Continual Dynamic, uitgegee deur Bybel-Media. Volgens die beoordelaars pas hierdie boek uitstekend in die kategorie “algemeen-Christelike publikasies”: “Dit steun op ’n sterk teologiese onderbou, maar word nie as ’n akademiese teologiese werk aangebied nie. Tog kan ’n mens die skrywer se diep kennis en beoordeling van komplekse teologiese konsepte en gesprekke aanvoel, al word daar in eenvoudige en helder taal geskryf. Die boek het ’n skone eenvoud wat blyk uit die skryfstyl en die goedgekose voorbeelde. Die skrywer se aanslag is vars, sy taalgebruik is keurig en die redigering is met groot sorg gedoen. Jaap Durand se uitnemende teologiese werk oor jare heen vind in hierdie boek ’n besondere duiding en konsentrasie.” Die beoordelaars is prof Robert Vosloo en me Bettina Wyngaard.

Die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys vir debuutwerk in ’n amptelike taal van Suid-Afrika, is gewen deur Siya Khumalo vir sy boek You have to be gay to know God, uitgegee deur Kwela. Die beoordelaars meen dat hierdie boek “inderdaad stilisties gesproke buitengewoon presteer het”. “Die skrywer se vermoë om die leser deur taal te begelei, is inderdaad prysenswaardig. Hy identifiseer homself as Christen, maar nuanseer sy identiteit as ’n ‘repressive Christian’, as ’n ‘questioner and believer’ wat in ’n stryd gewikkel is om vrede te maak met sy homoseksuele oriëntasie. Hoewel die boek oor die soeke na seksuele identiteit handel, beweeg die skrywer kreatief oor na sosiale en politieke kommentaar soos wat hy sy eie lewensverhaal as swart Suid-Afrikaner (Zoeloe) vertel. Die teks is oorspronklik, aktueel, vars, treffend, eerlik en op die mens af geskryf. ’n Besondere bydrae tot die huidige diskoers in kerk en samelewing!” Die beoordelaars is prof Jaco Beyers, me Jeanne Els en mnr Ashwin Thyssen.

Daar word vanjaar, naas die pryse, drie toekennings gemaak. Die Andrew Murray-FAK-toekenning vir Christelike musiek word aan Zorada Temmingh, vooraanstaande Stellenbosse orrelis, gegee. ’n Spesiale Andrew Murray-toekenning gaan aan Charl-Johan Lingenfelder vir sy aandeel aan die rolprent Kanarie, en nog ’n Spesiale Andrew Murray-toekenning aan Dana Snyman, skrywer van die eenmansverhoogstuk Dominee Tienie wat die basis vorm van die fliek met dieselfde naam.

Die pryseoorhandiging vind op 24 Mei by Neethlingshof, Stellenbosch, plaas.

FRITS GAUM
Voorsitter: Andrew Murray-prysfonds

5 April 2019