Sinodegangers kan só help

Jy kan help om boeke in te sa­mel vir ’n klein Swart­landse gemeenskap son­der ’n biblio­teek.

Diaconia, die diens­groep vir barm­har­tig­heid in die Wes-Kaap, het dié versoek aan Wes-Kaapse gemeen­tes in ’n onlangse VrydagNuus gerig.

Volgens dié sinodale nuusbrief het Koringberg sowat 100 kinders onder ses jaar in hulle gemeenskap.

Die versoek lui: “Maak asseblief tweedehandse of nuwe boeke vir kinders onder 10 jaar in enige landstaal bymekaar en stuur dit saam met julle afgevaardigdes sinode toe.”

Die “Laat-Wiel-Waentjie” sal van 13-17 Mei op die grasperk, buite die vergaderlokaal op Goudini, gereed vir boeke staan.

Die NG gemeente Koringberg het ook saam met Diaconia en Nal’ibali, ’n nie-regeringsorganisasie wat help met die vestiging van voorskoolse leesgroepe, die uitdaging aanvaar om vir kinders in Koringberg te gaan lees, luidens VrydagNuus.