Sagte harte is nodig

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Met die afgelope verkiesing het die kwessies in ons lande weer baie sterk na vore gekom. Dit voel of dit jou eintlik oorweldig: die werkloosheid, armoede, gaping tussen ryk en arm, stand van die onderwys, die nood van kinders. Al hierdie dinge kan gelowiges lamlê.

’n Mens kan beleef dat die probleme so groot is dat jy of julle gemeente te klein is om enige verskil te maak. Dit maak jou magteloos. Die omvang van die nood kan jou ook hard maak, jy wil nie meer daarvan hoor nie. Die gemors wat die owerheid die afgelope dekade aan­gerig het, maak ook dat baie kerkmense voel: “Julle het dit veroorsaak, los dit nou op. Moenie jou moeilikheid myne maak nie.”

Aan die ander kant los Jesus ons ook nie uit nie. Op die laaste vergadering van die taakspan vir Missionale Diakonaat (wat met die nood van mense werk) het ons oor Lukas 6 nagedink. Jesus sê onder andere: 33En as julle goed doen net aan dié wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars maak maar net so.

Jesus gee nuwe opdragte: Gee sonder om terug te verwag, hê julle vyande lief, doen goed aan alle mense. Jesus het dit ook self gedoen om vir ons te wys Hy bedoel dit regtig.

Hoe behou ons sagte harte in ’n harde wêreld?

In Lukas 6 herdefinieer Jesus heiligheid. Die Jode wat na Hom geluister het, het baie goed verstaan dat hulle heilig moet leef, want God is heilig. Dit is ’n refrein wat Levitikus en die Joodse leiers gebruik het om swaar wettiese laste op die mense te laai. “Julle moet aan allerhande voorskrifte oor reinheid en kos en die Sabbat gehoorsaam wees, want so is julle aanneemlik vir die heilige God.”

In hierdie gedeelte verander Jesus die woorde ’n bietjie. Nie: “Wees heilig want God is heilig” nie, maar: “Wees barm­hartig soos julle Vader barmhartig is.” God se heiligheid lyk dalk anders. God se heiligheid beteken dat Hy die “Gans Andere” is. Jesus kom leer ons dat sy andersheid in sy liefde en barmhartigheid en genade lê.

Hierdie soort heiligheid inspireer ons om sagte harte te behou, want God het ’n sagte hart. Om vir mense te gee en te sorg en om te gee, want God gee om en sorg en deel uit. En op ’n vreemde manier wat ons nie kan verstaan nie, groei daar uit hierdie heiligheid ’n nuwe soort wêreld. Een wat wys hoe dit lyk waar God se wil geskied.

Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.