‘Die bose loop oor ons’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

GW Raffeny van Port Elizabeth skryf:

Die voorbladartikel “Ons hande is vuil” deur Peter Storey (Kerkbode, 3 Mei 2019), is baie korrek. Ons verduur maar en beweeg aan te midde van al die korrupsie ens, maar ons praat nie, neem nie standpunt in teen al die ongeregtighede wat so vrylik uitgedeel word nie. Daar word verwys na “die huis van God” wat binnegedring word. Ja, ons hande is vuil, ons dorpe en stede is vuil, ons raadsale is vuil. Hoekom? Omdat ons wat beweer dat ons kinders van die Here is, kompromieë aangaan met so baie mense wat aan allerhande “tipe” gelowe glo.

Ons land is volgeplant met houtpale (afgodspale). Afgodsoffers word oral gemaak in ons woonbuurtes. Ons laat toe dat ons hande ook hierdeur bevuil word. Ek sluit hierby in ’n foto van die houtpaal wat ek en my gesin op ons woonerf geplant het, en moedig ander kinders van die Here aan om standpunt in te neem en fisies te wys wie hulle is!

Die bose loop oor ons en dit word maar net goedsmoeds aanvaar.

Ek sluit af met Sefanja 2:1-2. “Kom tot julleself, ja, kom tot inkeer, o nasie wat nie skaam word nie! Voordat die besluit baar – soos kaf gaan die dag verby – voordat daar oor julle kom die toorngloed van die Here, voordat oor julle kom die dag van die toorn van die Here (1953-vertaling).”