Gemeentes woeker vir water

Groot dele van Suid-Afrika word steeds deur droogte geknou. Nou is dit tyd vir planmakers om in te spring, berig CONETTE LE ROUX.


Lidmaat ontaard in waterwyser

Een lidmaat van die NG gemeen­te Joubertina se plan in die knellende droogte het nuwe lewe op die kerkgrond en verligting vir die aftreeoord net oorkant die pad tot gevolg gehad.

“Ek het besluit ek moet ’n plan maak. Daar was niks van ons gemeente se prag­tige tuin oor nie,” sê Braam Krit­zinger van die Langkloof in die Oos-Kaap.

Volgens Kritzinger was Huis Formosa, die dorp se aftreeoord reg oorkant die kerkgebou, ook gereeld in die knyp as gevolg van swaar waterbeperkings.

Kritzinger het reeds in 2018 besluit om al sy hulpbronne in te span en binne twee dae genoeg geld ingesamel om ’n boorgat op die kerkgrond te laat sink.

Kritizinger, eienaar van Braam’s Toyo­ta op die dorp, het vriende en kliënte gebel en gevra om geld vir die boorgat te skenk.

“Ek is ook baie lief daarvoor om water aan te wys en het die gawe onlangs ontdek,” sê hy. Hy het toe gehelp om te wys waar hulle vir water moes boor.

Kritzinger kon selfs die boorman, ook ’n kliënt van hom, oortuig om teen ’n spesiale prys te boor.

Volgens Kritzinger is die boorgat uit­eindelik vir sowat R130 000 gesink en die oorblywende fondse is vir ’n besproeiingstelsel vir die kerktuin gebruik.

“Ons kan ook nou wanneer daar nood is by Huis Formosa water na hulle oorpomp. Hulle het groot watertenks,” sê Kritzinger.

En die kerktuin? “Dit is nou weer ’n oase!” lag Kritzinger.


Droogteprojek meer omgee as geld

“Die goeie Here het vandag vir my lekker gesorg,” het ’n veewagter van die Richtersveld aan ds Nadine Maletzki gesê toe hy ’n kos­pakkie van die NG gemeente Alexanderbaai ontvang het.

Die kospakkie vorm in die kleine deel van Diaconia, die barmhartigheidsarm van die NG Kerk in die Wes-Kaap, se projek van R1 miljoen vir droog­tege­teisterde gemeenskappe in dié provinsie.

Volgens ds Nioma Venter, wat aan die stuur van Diaconia staan, het hulle in Maart 2018 R20 000 vir gemeentes aangebied om in hulle plaaslike gemeenskap vir hulpverlening te gebruik. Veertig gemeentes het uiteindelik met die geld gewoeker.

Alexanderbaai het besluit om kos­pak­kies aan verarmde veewagters in die verafgeleë dele van die Richtersveld te gee.

Die Ring van Worcester het byvoorbeeld al die gemeentes se geld vir Laingsburg en Sutherland gebruik en, onder andere, ’n ondersteuningskamp vir boere en ’n omgeetee vir 100 boer­vroue aangebied.

Volgens Venter het die Touwsrivier-gemeente hulle aandag op bejaardes, wat onder die droogte gebuk gaan, gevestig en die NG gemeente Piketberg het handgeskrewe kaartjies op pakkies geplak en dit persoonlik vir behoeftige gesinne gaan afgee.

“Ons was aanvanklik bang die ­R20 000 is te min, maar is telkens verras, verbaas en bemoedig oor hoe die impak uitgekring het,” sê Venter.

“Die unieke rol van die kerk lê in die omgee en nie noodwendig in die geld nie,” aldus Venter.

Volgens Venter was dit Agri Wes-Kaap se raad aan Diaconia om nie noodwendig aan geld te dink nie, maar eerder aan die geestelike en emosionele welstand van mense.

Venter verduidelik “lesse uit die sosiale wetenskappe” dui ook aan dat gemeenskappe tydens trauma begelei moet word.

“Een van die mooiste dinge van die hele proses is om te sien hoe die mees onwaarskynlike mense bymekaar uitkom; hoe trauma mense verenig.

Laai die Spirale van hoop, ’n praktiese gids, wat riglyne vir gemeenskappe in nood bied, op www.kerkbode.co.za af.