Xenofobie, geweld, plaasmoorde … hoop?

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Dit is 5 September 2019. Ek sit in dieselfde kerkgebou waar die viering van die NGK se Jaar van Hoop 18 jaar gelede begin het. Dit is die begrafnisdiens van Wickus Kotze, ’n fietsryer wat tydens ’n wedren deur ’n minibus doodgery is. “Ons kan nog nie vergewe nie,” sê sy vrou. “Ons is nog te die bliksem in. Ons moet nog eers baie huil en dan vergewe.”  Haar woorde laat my dink: Dalk is daar tóg nog hoop.

Op 28 Januarie 2001 was Lynnwoodrifgemeente in Pretoria se kerkgebou volgepak met die amptelike aanbreek van die NGK se Jaar van HoopDie gebeure was die gevolg van ’n besluit van die Algemene Sinode van 1998 wat op die eerste sittingsdag ’n mosie aanvaar het wat gelei het tot tot die aanwysing van die Kommissie vir Versoening, Armoede en Morele Herstel. Prof Piet Meiring is as die voorsitter aangewys. Die werk van die kommissie het gelei tot die besluit dat 2001 as Jaar van Hoop gevier sou word.

“Skep moed en staan op,” was die boodskap van die eerste kwartaal van die Jaar van Hoop. God is in beheer van die geskiedenis – ook van ons land en sy mense.

In die tweede kwartaal moes besin word oor morele herstel – oor hoe Christene hulle verantwoordelikheid moes nakom in ’n land waar misdaad, korrupsie en oneerlikheid hoogty gevier het.

Die derde kwartaal is aan armoede gewy terwyl die laaste kwartaal van 2001 oor versoening gegaan het. Vir baie lidmate het die Jaar van Hoop inderdaad hoop gebring.

Agtien jaar het verloop sedert 2001 en Suid-Afrika brand. Xenofobie, misdaad teen vroue en kinders, plaasmoorde, korrupsie, rassisme, regstellende aksie … Die lys word by die dag langer. Dit steel gelowiges se hoop. Stadig maar seker sak   Christene in die land, lidmate van NGK gemeentes en predikante ook weg in die dryfsand van wanhoop – en tog is daar altyd mos nog hoop

Miskien daag die omstandighede in die land die NGK – en by name die Algemene Sinode wat binne enkele weke aan die Oos-Rand vergader – uit om weer te dink en te praat oor hoop. Om die teks wat prof Piet Naudé op 28 Januarie 2001 in Lynnwoodrif gelees het, wéér te lees. Romeine 15:13: “Mag God, die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. So word trane van wanhoop en woede waterdruppels wat nuwe lewe gee.”

▶ Prof Johan van der Merwe doseer kerk­geskiedenis aan die Universiteit van Pretoria.