Stem in gaydebat wat ‘minste gehoor word’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Louis Blignaut van Durbanville skryf: 

In die sogenaamde gaydebat is die stem wat die minste gehoor word in die kerk, die stem van die persone wat die Here gered het uit ’n gay leefstyl. Hierdie mense, wat die stem van die Heilige Gees gehoor het en die Here genader het hieroor, getuig dat die Here hulle verlos het uit hierdie lewe.

’n Webwerf is hiervoor op die been gebring waar getuienisse  hieroor verskyn. Die webwerf  verskaf ondersteuning aan persone wat spanning beleef met hulle selfdegeslagorientasie. Families met gay familielede en enigiemand wat vrae het oor wat die Bybel sê oor hierdie onderwerp, sal ook gehelp word.