Verbeel jou dat ons grense kan afbreek en oorkom: #Imagine

In 2013 word ’n klomp jongmense saam opgewonde en stig die #Imagine-beweging. In 2016 word hierdie beweging geregistreer as nie-winsgewende organisasie. #Imagine is ’n beweging wat honderde verskillende denominasies insluit.

#Imagine volg ’n netwerkbenadering waar duisende tieners by vier verskillende plekke byeenkom. Dit vind plaas in die Oos-Kaap, Wes-Kaap, Vrystaat en Limpopo. Die #Imagine-fees vind gelyklopend by hierdie vier plekke plaas. Tieners kan nie as individu na hierdie fees toe kom nie, maar net as groep en #Imagine probeer daardeur die “eiland-effek” te verminder en voorkom. Vir elke tien tieners wat hierdie geleentheid bywoon moet daar ’n volwasse leier wees wat die fees saam bywoon.

In 2016 woon 7 260 mense hierdie fees by en in 2019 woon 6 279 mense reg oor die land die fees by. Dit sluit meer as 40 verskillende denominasies in. #Imagine breek skanse en grense af. Jongmense is oor die afgelope drie jaar gevra wat die geleentheid vir hulle beteken en of dit enige sin vir hulle het. Verskillende data is ingewin om die vrae te beantwoord. Sowat 25% van dié jongmense meen dat die #Imagine-fees hulle laat besluit het om Jesus te volg. Ook meen 67% dat die geleentheid hulle help om as Christen te groei. 51% het ’n vriend of vriendin van ’n ander ras of kultuur gemaak en 56% vertel dat hulle nou meer aktief en betrokke is by hulle plaaslike gemeente.

Tinarié van der Merwe, verhoudingsbestuurder by #Imagine, is opgewonde oor ’n nuwe inisiatief: #Imagine Skills skop af vanaf 2020 en dit is om vir mense tussen die ouderdom van 18-25 sekere vaardighede aan te leer vir die werksplek. Tinarié vertel dat #Imagine Skills ’n verskil wil maak in Suid-Afrika se hoë werkloosheidsyfer. Foto: Nico Smit

#Imagine help tieners om deel van iets groter te wees. Dit inspireer tieners om ’n verskil te wil maak en brûe te bou oor ander kulture heen en so ook saam te kan aanbid. #Imagine wil ’n ekumeniese, inklusiewe netwerk van kerke skep en saam met dit ook volhoubaar wees vir die pad vorentoe. Hierdie inisiatief was ’n verbeeldingsreis van ’n klomp jongmense en vandag is dit nie net verbeelding nie, maar ’n werklikheid wat ’n verskil wil maak tussen jongmense oor grense heen.

Tinarié van der Merwe (foto), verhoudingsbestuurder by #Imagine, is opgewonde oor ’n nuwe inisiatief: #Imagine Skills skop af vanaf 2020 en dit is om vir mense tussen die ouderdom van 18 en 25 sekere vaardighede aan te leer vir die werksplek. Tinarié vertel dat #Imagine Skills ’n verskil wil maak in Suid-Afrika se hoë werkloosheidsyfer.

Ons het by sinodegangers uitgevind wat #Imagine vir hulle beteken en hoe hulle dit beleef het.

Anandie Greyling (27) vertel dat #Imagine ’n veilige spasie bied en dat mense oor grense heen kan saamwerk.

Margeurite Sieberhagen (26) vertel dat sy haar eerste #Imagine in 2019 bygewoon het en dat sy daar beleef het hoe tieners ’n belewenis met God het.

Tiaan Müller (27) is ’n onderwyser en sê hy sien die groot verskil wat dit binne sy tieners se lewe maak.

#Imagine 2020 se datum is 27-29 Maart.