Dié stemme nog welkom?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Andries Louw skryf via die kommen­taarafdeling by www.kerkbode.co.za:

Die artikel (“Dit is tyd vir aanbeweeg”) van Nelis Janse van Rensburg laat my misrabel voel.

Die opskrif kommunikeer na my me­ning die boodskap dat die besware van mense wat teen Nelis en andere se pro-gay agenda gekant is, nou nie meer ontvanklik sal wees nie, trouens dat dit uiteindelik nou van die tafel gevee sal word. Die ernstige waarskuwings dat hierdie agenda ’n afwyking van die Bybelse teologie en seksuele etiek verteenwoordig sal nie meer geduld word nie. Dit is ’n haglike saak wanneer die mode­rator van die AS daarmee vir die oorgrote meerderheid lidmate sê hulle stemme is nie meer ontvanklik nie en dat die NG Kerk nou ’n finale keuse moet maak vir die LGBTI+ ideologie en daarmee die Bybelse teologie en etiek oor seksualteit prysgee. Natuurlik word dit gedoen met mooiklinkende “teologiese” argumente wat nie voldoen aan die mees basiese beginsels van goeie eksegese en Bybelse hermeneutiek nie. (Brief verkort. Lees die volledige brief aanlyn in die kommentaarafeling onderaan die betrokke rubriek. – Red)