‘Dalk moet Moraletapark ons kom beraad’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Stan Voges van Bredasdorp skryf: Op die vraag wat die NGK sou verhinder om die selfde afdraende pad van sy Europese voorouers te loop, het ek nog altyd trots haar twee ononderhandelbare ankers uit gewys: Die Skrif alleen, en die evangelisasie.
Nou is die wind uit my seile.
Ek het grootgeword met die Jeug – tot – Jeugaksie, jeugfeeste en CSV-kampe. Nou adverteer lamppale net NGK Kersmarkte en Basaars geen “Jesus red!”-dienste. Die nuwe verfrissende missionale aksent sukkel, of wil ontspoor om van die gemeente net nog ʼn nieregeringsorganisasie of ope klub te maak.
Die Skrif alleen-anker wankel. Die betwyfeling van ewige evangelie – waarhede soos die fisieke opstanding en bestaan van satan, erfsonde, hel en oordeel, laat ons Charismatiese en Pinkster-vriende kopskud.
Die gaybesluit blyk die laaste strooi (te wees). Die Bybel, wat oor min etiese sake so duidelik praat, het verloor teen kultuurdruk en die tot-vervelens-toe-verkeerd-bewysde argumente, naamlik dat die Bybelskrywers, en Jesus, onbewus was van gay huwelike en moderne wetenskaplike insigte oor die oorsprong van homoseksualiteit (vergelyk Sokrates se identiese verklaring van so gebore, so gemaak, so gekies).
En daarmee lê die NGK se legimiteit aan’t skerwe. Sal die gelowige en hoopvolle herlewingsgesinde lidmate nog bly? Sal ander kerke nog hulle tieners na ons Jeugfeeste stuur?
Ek glo wel dat Jesus in Sy ewige Woord met tyd altyd sal wen. Toe ek as jong dominee destyds Kerk en Saamelewing moes preek is ek soms verguis. Ons lidmate se respek vir die Skrif het mettertyd gewen. Vandag is ons weer een gemeente met ons plaaslike VGK. Die kultuurheld(e) – doktore, moderators, redakteurs van gister – het ook mettertyd stil geword (onthou Dr Koot Voster , AP Trernicht?).
So waarheen nou? Miskien moet Moraletapark ons beraad. Daarmee uiteindelik klaar.