Verwoord jou visie en befonds jou plan op dié nuwe platform

So, jy het ’n plan of projek wat jy helder kan bewoord en jy is oortuig dat ander jou hierin sal ondersteun – ook finansieel. Dan klink jy na iemand wat sal baat vind by www.onsgeeom.co.za . Leon Venter vertel meer.

Kerkbode (KB): Wie wil die onsgeeom-platform help?

Ons wil almal help wat ’n projek wil begin om geld in te samel vir hulle pro­jekte, of dit ’n gemeenteprojek is, om iets in die gemeenskap te doen, of iemand in nood te help, of ’n organi­sa­sie wat geld wil insamel vir hulle projekte.

Almal is wel­kom om ’n projek te regi­streer en te begin bemarking doen daarvoor en onsgeeom.co.za as platform te gebruik. Dit is gratis om jou projek te registreer.

KB: Hoekom nóg ’n skarebefond­sing­webwerf; daar is reeds bekendes soos BackaBuddy?

Bybel-Media behoort aan die NG Kerk en is besig met opwindende trans­for­ma­sieprosesse om die potensiaal van die digitale tegnologie in media te ontsluit vir die kerk en die evangelie. Die proses maak opwin­dende nuwe moont­lik­he­de soos hierdie oop: soos ons nu­we skarebefondsingplatform wat eintlik die NG Kerk se skarebefondsingplatform is. Bybel-Media be­skik oor die ad­ministra­tiewe infrastruktuur om dit te bedryf vir die kerk en alle Suid-Afrika­ners. Ons wil alle gemeentes, Christene en organi­sasies op hierdie manier dien. Ons moes eintlik al lankal hiermee begin het!

KB: Hoe lank sal elke projek se veldtog duur?

Dit sal bepaal word deur deur die projek en die persoon wat die projekleier is. Ons sal men­se aanmoedig om tydperke te koppel aan hulle projek en eerder na die tydperk ’n nuwe projek te begin. Ek reken drie tot ses maande vir ’n projek is lank genoeg. Ons sal egter bly leer in die proses. Skarebefondsing is nog redelik nuut, maar dit gaan in die jare wat kom baie groei en gewild raak.

KB: Wat gebeur indien ’n projek nie sy finansiële oogmerk bereik het nie?

Die platform waarborg beslis nie dat alle projekte suksesvol sal wees nie. Dit gaan afhang van die bemarking van die projekleier en die gewildheid van die projek. Goeie bemarking sal goeie resultate bring en swak bemarking sal geen resultate lewer nie. As jy op ander skarebefondsingplatforms kyk, sien jy dat daar baie projekte is wat nie hulle doelwitte bereik nie. Die voordeel is, dit kos jou niks om te probeer en niemand gaan geld verloor om te probeer nie!

KB: Watter inligting word benodig om ’n projek vir finansiële steun op dié platform te laai?

Dit is baie maklik om jou projek te regi­streer. Jy hoef nie ’n organisasie te wees nie. Ons benodig jou persoonlike besonderhede, ID en bankbesonderhede sodat ons jou geld daarin kan betaal en jou kan identifiseer, e-posadres en telefoonnommer. Jy moet ons ook voorsien van inligting oor jou projek en die bedrag wat jy graag wil insamel, asook ’n foto. So maklik soos dit!