Om stil te staan by lyding

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Dit is duidelik dat Jesus se lyding vir Markus belangrik was. So kondig hy drie keer die lyding van Jesus aan (8:31; 9:31; 10:33).

Lyding speel nie net ’n integrale rol in die eerste tien hoofstukke van Markus se Evangelie wat Jesus se openbare bedie­ning beskryf nie. Dit vorm ook die fokus van die laaste ses hoofstukke van sy verhaal. Die slothoofstukke handel oor die net meer as sewe dae in Jerusalem waartydens Jesus se lyding ’n hoogtepunt bereik het. Waar Markus die bediening van Jesus teen ’n vinnige pas vertel het, tel hy die laaste dae van Jesus se lewe dag-vir-dag af. Sondag (“Toe hulle naby Jerusalem kom’’ – 11:1), Maandag (“Toe hulle die volgende dag terugkom’’ – 11:12), Dinsdag (“Toe hulle die volgende môre vroeg’’ – 11:20), Woensdag “Twee dae later sou dit die paasfees wees’’ – 14:1), Donderdag (“Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood’’ – 14:12) en Vrydag (“Die môre vroeg’’ – 15:1). Hy hervat sy aftelling op die Saterdag (“Toe die sabbatdag verby was’’ – 16:1) in afwagting van die gebeure van die Son­dag (“Die Sondagmôre baie vroeg’’ – 16:2). Voor hy die gebeure van die Son­dag beskryf word sy pas nóg stadiger deurdat hy Jesus se laaste dag drie-uurliks aftel: “Die môre vroeg’’ (15:1), “Dit was nege-uur’’ (15:25), “Teen twaalfuur die middag’’ (15:33), “Om drie-uur’’ (15:34) en “Dit was al die middag laat’’ (15:42). Markus se afgemete aftelling van die dae van Jesus se laaste week, en die ure van sy laaste dag, dwing die leser om noukeurig op Jesus se lyding te let. Teen­oor sy uitgerekte blik op die lyding van Jesus vertel Markus in slegs agt verse van Jesus se opstanding.

In Lydenstyd kan die langdurige blik van Markus op die lyding van Jesus ons daaraan herinner om nie te vinnig ons fokus van sy lyding te verskuif na sy opstanding nie. Ons moet onthou dat die evangelie nie net Jesus se triomf oor lyding is nie. Dit is ook die bemoeienis wat Hy met lyding gemaak het.

Daarom moet ons nie te gou ons blik wegskuif van die pyn van ander nie. Nog minder van die pyn wat ons ander aangedoen het nie. Lydenstyd is die tyd wat ons die lyding van die wêreld waarvoor Jesus gely het opnuut moet belig in die lig van die evangelie.

Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch.