Oudsoldaat skryf: Diensplig is ‘n ereplig

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Shai Mulder van Barberton skryf: Ek het waardering vir dr Gideon van der Watt se “pyn, skaamte en ontnugtering” artikel in Kerkbode van 14 Feb 2020.
Ek was vir ’n groot deel van my lewe ’n soldaat. Dit was dae met groot uitdagings, vermoeienis en selfs bloedsweet vir die beste weermag van weleer. Dit was die plek waar jong dienspligtiges geleer het van oorlogvoering, trots, lojaliteit, kameraadskap, spanwerk en deursettingsvermoë ens. ens. Seuns het manne geword in die Weermag.

Vandag is die oud-dienspligtiges in hulle laat vyftigs, vroeë sestigs. Sonder om te veralgemeen is baie van hierdie oud-dienspligtiges deel van die leierskorps in ons samelewing. Toegegee, daar is manne wat spreekwoordelik “duike” opgedoen het tydens diensplig. Leierskap en die genade van God het die lewensverliese tot die minimum beperk selfs tydens operasionele diens. ’n Oorlog is geveg en ’n oorlog is gewen! Indien die vyand nie van die voordeur weggehou is nie, was ons president waarskynlik ’n Kubaan!

Diensplig Kapelaan van der Watt sê, “Na ’n tyd as Weermag-kapelaan (’n tyd waaroor ons geslag wit mans nou nog, 40 jaar later, sukkel om te praat en heel te word …) Sou graag wou weet waar Luitenant van der Watt sy diensplig gedoen het? Waarvan moet hy “heel word,” en waarmee sukkel hy om oor te praat? Operasionele eenhede was deel van ’n “oorlogsmasjien.” Alle mense en selfs soldate wil graag lewe, en soldate op die front beleef angs, bloed en selfs die dood. Dit is en was ook vir ons as staandemag soldate ewe erg, want ons was saam met ons troepe in die oorlog. My belewenis is dat “die meeste” oud-dienspligtiges wel hulle opleiding positief ervaar het. Baie troepe het tot bekering gekom tydens hulle diensplig, want van ons kapelane was saam met ons in die Operasionele gebied. Ons land Suid-Afrika sou vandag anders gelyk het as Nasionale Diensplig alle bevolkingsgroep ingesluit het tot vandag toe, eerder as om dit af te geskaf het.
Diensplig is ’n ereplig.

Back to the Bible Training College
E-mail: shyriesmulder@gmail.com
Website: www.bbmission.org Valley of Mercy

2 thoughts on “Oudsoldaat skryf: Diensplig is ‘n ereplig

 1. Petrus Moolman says:

  Dr Shai, synde oudsoldaat self, maar ook pastor in ‘n sentrum waar ek 10 jaar lank met die wrakke van die oorlog gewerk het (Ja, daar was (is) nie net wrakke van uitgebrande tenks en pantservoertuie nie!) sou ek jou baie meer indringend en waarskynlik ontstellend kon antwoord. Ek laat dit egter daar. Ek wil egter reageer op jou heel laaste sinnetjie: “Diensplig is ’n ereplig”.

  Ek merk op jy skryf dit in die teenwoordige tyd. Indien diensplig vir ALLE seuns wat pas uit matriek kom en dan verplig word om oorlog te gaan maak vandag in 2020 steeds sou geld of ingestel word – sou jy dit vandag ook as ‘ereplig’ beskryf?

 2. Thijs van der Merwe says:

  Ek dink die debat word in die RSA konteks verpolitiseer – kyk net oorkant die groot poel na hoe die VSA reageer oor manne en vroue in uniform.
  In ou Israel was alle weerbare manne opgeroep om te veg.
  Dawid verslaan Goliat en word ‘n held – dit was waar sy broers “diensplig” gedoen het en hy hulle gaan ondersteun het.
  Enige landsburger het burgerlike verpligtinge – vandag ook. Een daarvan is om ter verdediging van die vaderland aan te tree vir diensplig wanneer daar bedreiging is.
  Ek is meer as bereid om aan te tree vir my aangenome land – al is ek al ouerig en onseker teen wie Namibië haarself sal probeer verdedig – want dit sal net probeer wees! Amper soos Nederland in WO2!

Comments are closed.