Dankbaarheid én kommer voor dienste hervat

Dit was nie een kerk of godsdiensgroepering wat die regering laat besluit het om die verbod op eredienste voorwaardelik vanaf 1 Junie te lig nie. Dit was ’n soort groepsbedinging, as ’n mens luister na president Cyril Ramaphosa, wat vroegaand op 26 Mei aangekondig het dat saamtrekke van minder as 50 mense onder streng maatreëls tydens Vlak 3 mag hervat.

Maar nou is kommer oor hierdie stap eweneens nie beperk tot een of twee stemme uit geloofsgeledere nie. Die bepaling dat daar eersdaags weer kerk gehou mag word en saam aanbid mag word te midde van die Covid-19-pandemie is vandeesweek gekritiseer – ook vanuit kerkkringe. “Bewyse van groepe in ander wêrelddele dui daarop dat daar selfs op aanbiddingsplekke waar streng maatreëls vir sosiale distansiëring gehandhaaf is, bronne van infeksie was,” luidens ’n verklaring deur die Jesuïete-Instituut van die Katolieke Kerk in Suid-Afrika.

Lees hier: Criteria, Norms & Standards for the Reopening Of Churches during the Covid-19 pandemic

Die groepering sê dat die regering ’n gemengde boodskap uitstuur. “Terwyl die verbod op besoeke aan vriende en familie in plek bly, lyk dit nie logies dat mense in aanbiddingsplekke wel kan vergader nie.”

Ook leraar Peter Victor, predikant in die Sewendedag Adventiste Kerk, bevraagteken die jongste verwikkeling en wonder of dit wys is om met die aanvang van die winterseisoen weer kerklike byeenkomste toe te laat.

Dr Gustav Claassen, algemene sekretataris van die NG Kerk, het gesê die verantwoordelikheid wat op kerkleiers se skouers rus, is nou baie groot. “Die belangrike boodskap wat van die kerke se kant moet deurkom, is dat ons agente van hoop wil wees, nie draers van die virus nie. So ons neem die verantwoordelikheid om so goed soos wat ons kan ons mense te beskerm – die lewe te beskerm.”

Ramaphosa het ook ’n nasionale dag van gebed aangekondig vir 31 Mei. Daarby het hy meer helderheid verskaf oor godsdienswerkers se “status” in die sogenaamde voorste linies van sorg, waar soveel van hulle waardevolle maatskaplike werk en geestelike ondersteuningswerk verrig. Victor sê dat hy dankbaar is om nou as ’n essensiële werker beskou te word sodat hy meer kan rondbeweeg om lidmate pastoraal te kan ondersteun.

Ds Bonganjalo Mbenenge, predikant van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika Thembalethu by George, sê dat die nuwe maatreëls met groot versigtigheid hanteer moet word. Hulle gaan as gemeente en breër gemeenskap, wat die polisie, maatskaplike werkers, gesondheidswerkers en munisipaliteit insluit, eers twee weke neem om die praktiese implikasies van die president se aankondiging te bespreek. “Dit is belangrik om te onthou dat die hoogtepunt van die virus eers in Augustus en September verwag word. Al die kompleksiteite móét in ag geneem word. As ons te veel te vinnig toelaat en die kerk dra by tot die verspreiding van die virus, gaan kerkwees trauma en vrees by kerkgangers ontlok.” Mbenenge sê dat daar streng leierskap in swart gemeenskappe nodig is en dat hy bekommerd is oor die Afrika Onafhanklike Kerke se hantering van die aankondiging omdat hulle nie deur ’n sentrale raad beheer word nie.

3 thoughts on “Dankbaarheid én kommer voor dienste hervat

 1. Groot waardering vir die Herders van die gemeentes wat steeds van Sosiale media gebruik gemaak het om die woord re versprei. Die Kerkgeboue se deure was toevmasr nie die kerk , die stem van God en die boodskap was nie toe nie selfs in ons Pinkster tyd het ons die boodskap ontvang.

 2. Elise Claassen says:

  Dagsê alle gelowiges,
  Ek wil vandag vir al die ouer garde van die Leraars dankie sê dat julle bereid was om te gaan leer en uit te vind hoe om die tegnologie te bemeester om julle kuddes te bedien.
  Ek haal my hoed vir julle af en vanuit my hart wil ek dankie sê.
  Wat die toekoms aan betref, dink ek moet mens eerder in in selgroepe kerk te hou. As sel A die eerste Sondag gaan en Sel b die tweede een en so roteer die prediker tussen die selle. Dit gee almal ‘n geleentheid om ‘n ere diens by te woon en die moontlikheid dat daar meer as 50 per diens opdaag is baie min. Kerkraadslede word belas om toe te sien dat tempreratuur lesings en name aangeteken word en dat hande ontsmet word. Elke persoon neem ‘n koevertjie en plaas sy/haar bydrae daar in. koeverte word in ‘n houer geplaas wat maklik ontsmet kan word.
  Net ‘n voorstel

 3. Elsie says:

  God is groot en soos ons weet en glo is dat waar een deur toegaan ander deure reeds oop is . Ek sê dankie vir almal wat my gehelp het met die media en tegnologie dat ek nognie eers een dag sonder Gods woord begin of geeindig het nie en ook het baie mense sekerlik agtergekom dat Jesus nie Sondae in die kerk agterbly nie. Ek het ook meer geleer en nader aan God beweeg my lewe behoort aan Jesus

Comments are closed.