Pieter Bingle (81) sterf: “Hy was ’n besonderse pastor,” sê FW de Klerk

Oudpresident FW de Klerk het hulde gebring aan dr Pieter Bingle na dié emerituspredikant in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) op 28 Junie na ’n lang siekbed oorlede is.


“As my predikant in die Kaapstad-gemeente het hy naby my en my gesin geleef en was hy ’n besonderse pastor. Sy preke op Sondae was ’n belewenis. Nie net vir die geestelike inhoud daarvan nie, maar ook die wyse waarop hy Afrikaans laat leef het. Sy woordspel was uniek,” het De Klerk op 29 Junie aan Kerkbode gesê.

Bingle het destyds met De Klerk se inhuldiging as staatspresident op 20 September 1989 die prediking behartig. De Klerk sê dit was vir hom ’n besonderse herinnering en dat Bingle met sy preek die hele land aangegryp het. Hy vertel dat hy en Bingle reeds vanaf hulle universiteitsdae af ’n pad stap.

Ds Johan Fleischmann, Bingle se opvolger by die Gereformeerde gemeente Kaapstad, bevestig Bingle se gawe met woorde. “Hy het ’n gawe gehad om dinge mooi te sê. Ek onthou een van sy gunsteling-sêgoed: ‘As jy dink dat jy God kleingekry het, dan het jy Hom klein gekry.’”

Dr Frits Gaum, voormalige redakteur van Kerkbode, was ook ’n huisvriend en voormalige buurman van Bingle.

Gaum vertel dat die NG Kerk die Here kan dank vir Bingle se lewe en werk. Gaum brei uit: “Hy was ’n gereelde rubriekskrywer in Kerkbode en was die samesteller van ’n pragboek oor die sendelinge (of ‘donkies’) wat destyds vir die NG Kerk aan die Sendinginstituut op Wellington opgelei is. Een van sy groot vriende, wyle ds Japie du Plessis, was juis ook ’n ‘donkie’,” vertel Gaum.

Gaum onthou ook hoe Bingle hom, as NG predikant, genooi het om in die GKSA te preek: “Destyds was dit baie selde dat predikante van die NG Kerk in die GKSA gepreek het. Maar Pieter het my uitgenooi en ek was een van die min NG’s wat ’n keer of wat in die GKSA kon preek,” vertel Gaum.

Fleischmann sê Bingle was ’n kerklike reus wat nie net diep spore in die kerkgemeenskap getrap het nie, maar ook in die breër gemeenskap, spesifiek op die Kaapse Vlakte waar hy ’n besonderse bydrae gelewer het, vertel Fleischmann. – Jacobie M Helena

Meer oor Pieter Bingle

BINGLE, PIETER WILLEM (1939-2020) kom uit ’n gesiene familie in die Gereformeerde Kerke in SA (GKSA). Hy het sy BA, ThB (met lof), ThM (met lof) en doktorsgraad in die teologie aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO) behaal. Sy proefskrif het gehandel oor “Die betekenis van die eskatologie vir die prediking”. Hy was predikant in die GKSA se gemeentes Carolina, Waterval-Boven, Pretoria-Wes en, vanaf 1973 tot 2006, Kaapstad. Hy was ’n wegbereider in die GKSA – byvoorbeeld oor die vrou in die kerklike ampte – maar het in dié verband ook teleurstellings beleef. Hy het op 20 September 1989 die diens in Pretoria waargeneem toe FW de Klerk as staatspresident ingehuldig is, en het ook etlike jare in die Raad van die destydse PU vir CHO gedien. In Kaapse en nasionale kultuurkringe het Bingle belangrike werk gedoen en die FAK se nasionale prestigetoekenning vir kultuur in 2002 ontvang. Bingle het doelgerig brûe tussen die Afrikaanse susterkerke help bou, bygedra om die GKSA in townships by Kaapstad wortel te laat skiet, en ’n invloedryke pastorale rol vervul tydens De Klerk se presidentskap in kritieke oorgangsjare in Suid-Afrika. Hy is die samesteller van ’n omvattende boek oor die sogenaamde “donkies” wat jare lank as NG Kerk-sendelinge aan die destydse Sendinginstituut op Wellington opgelei is: Naamdraers van Jesus: Wellington se donkies. Van sy ander publikasies is Oortrapklippe 1 en 2. ‒ Frits Gaum.

Bron: Christelike Kernensiklopedie

Word 'n vriend van Kerkbode