Kobus Gerber 1950-2020: ’n Haastige ‘boumeester’

Dr Kobus Gerber, eerste algemene sekretaris van die Algemene Sinode van 2005 tot 2015 en voormalige moderator van die Noord-Transvaalse Sinode, sterf onverwags op 6 Augustus 2020 aan ’n massiewe hartaanval in Pretoria. Hy word oorleef deur sy vrou Marti en dogter Cari.

Jacobus Johannes Gerber is op 2 November 1950 gebore op Sabie, ’n bosboudorp geleë aan die oewers van die Sabierivier in die huidige Mpumalanga. Die plantasies rondom Sabie vorm een van die wêreld se grootste mensgemaakte woude. Dit is vandag nog ’n toeristedorp naby die Krugerwildtuin. Sy vader Hendrik Louis Gerber was ’n bosbouer en sy moeder Eunice Evelina Schoeman, ’n huisvrou wat haar gesin met liefde versorg het.

Kobus begin met sy skoolopleiding in 1957 aan die Laerskool Sabie en matrikuleer in 1968 aan die Hoërskool Hendrik Verwoerd in Pretoria. Reeds op skool het hy ’n groot vriendekring en verwerf in matriek drie onderskeidings, onder meer in Latyn. Hy voel geroepe om predikant te word en studeer aan die Universiteit van Pretoria, waar hy in 1972 die BA (Admissie) verwerf. Hy werk ook as administratiewe beampte by Binnelandse Sake in die afdeling huwelike. Aan Tukkies neem hy leiding in Kerkjeugaksies, skoolverlaterskampe en is sekretaris van Deo Gloria. Toe reeds is hierdie jongman intens betrokke by ekumeniese gesprekke, wat toe reeds sy innige warmte en diepste oortuigings oor eenheid onder kerke beklemtoon. Dit was nog altyd sy passie om langs mense te staan en hulle te help om in lewenskrisse die Here raak te sien. Hy verwerf die BD-graad aan die Fakulteit Teologie aan UP in 1975, met die skripsie: “Die eenheidsgesprek tussen die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – ’n Histories-prinsipiële studie”. Hy word op 17 November 1976 as proponent van die NG Kerk gelegitimeer. Dit word in 1994 opgevolg met ’n doktorale proefskrif aan Unisa oor jeugbediening, wat sy rol as geestelike leier en mentor op baie gebiede vestig en onderstreep.

Prop Kobus Gerber word op 21 Maart 1977 met handoplegging bevestig in die NG gemeente Montana in Pretoria. Hier bedien hy die jeug met oorgawe. Sy toewyding in die gemeente en breë kerklike lewe word intens waardeer. Op 17 Julie 1981 word hy medeleraar van die NG gemeente Bosmanstraat in die hart van die middestad, waar hy in ’n kort bedieningstyd groot werk doen. Sy bedieningspad kry ’n nuwe koers toe hy op 3 Julie 1982 bevestig word as sekretaris vir jong belydende lidmate in die Sinodale gebied Noord-Transvaal. Hy onderneem verskeie studietoere na die VSA, waar hy toe reeds in die buiteland die speelveld vir ekumeniese geloofspronge gevestig het. Hy keer terug na die gemeentelike bediening toe hy op 16 September 1988 medeleraar word van die NG gemeente Villieria in Pretoria, waar hy werk tot hy in 1996 leraar word van die NG gemeente Waverley in die Jakarandastad. Hy geniet die stadsbediening en met sy gemaklike en blymoedige lewenstyl, raak hy mense aan wat sonder sy passie en liefde vir die Here nie bereik sou word vir die NG Kerk nie.

Op 23 September 2005 word hy bevestig as medeleraar van die NG gemeente Riviera, met opdrag eerste algemene sekretaris van die NG Kerk. Op 25 Julie 2010 word hy bevestig en gekoppel aan die NG gemeente Hartbeesspruit-Queenswood, digby die kantoor van die Algemene Sinode in Pretoria. Hier is hy deel van ’n dinkskrum, waar hy biddend hande vat met NG kerkleiers om die groot skip van die NG Kerk in die soms kerklike stormsee, op koers te hou en die stormkompas te hanteer. Dr Kobus Gerber aanvaar in 2015 sy emeritaat en word onthou as ’n baanbreker in eie reg, wat aan die spits gestaan het van ’n ekumeniese bloeitydperk in die NG Kerk se geskiedenis.

Met die dood van dr Kobus Gerber, verloor die NG Kerk ’n opregte mens en dienaar van Christus, wat die kerkverband bekwaam en met waagmoed uit die woestyn gelei het. Op ekumeniese gebied was hy die NG Kerk se gesig van liefde en omgee, ’n kerklike boumeester wat met haastige spoed gewerk het. Met sy opregtheid en borrelende entoesiasme, het hy gehelp om die integriteit van die NG Kerk met mag en mening te vestig in ’n ontnugterende wêreld.

Word 'n vriend van Kerkbode