Kreatiwiteit bring konkrete oplossings vir kerkwees

“Maybe this is only the beginning?”

Só het dr Frederick Marais, voorsitter van die Algemene Kuratorium, die onlangse VBO-kursus oor Design Thinking (DT) by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington, afgesluit. DT is ’n mens-gefokusde kursus wat deelnemers begelei om probleme op kreatiewe maniere op te los. Die groep leraars het tydens dié driedagkursus geleer om die kreatiwiteit, wat in elke mens opgesluit is, onder streng tydbeperkinge te ontsluit en met konkrete oplossings na hulle gemeentes en gemeenskappe terug te keer. JACOBIE M HELENA het met vier deelnemers gesels.


ANDRI ELOFF

Wat was die hoogtepunt van die Design Thinking (DT)-kursus vir jou persoonlik?
Die ontdekking dat ons soms stry met vrae, behoeftes en uitdagings en nie besef dat die uitkoms, plan, antwoord hier naby, rondom en selfs ook binne ons is nie.

Wat is die grootste les wat jy tydens die kursus geleer het wat jou in jou gemeente kan help?
Netwerk, netwerk, netwerk. Saam is ons beter. Saam sien ons beter.

Watter voorstelle kon julle ontwikkel in die drie dae?
Ons het ’n proses ontwikkel waarin ons gemeenskapleiers wil innooi om in veilige ruimtes oor ’n periode van ses weke te reis en op so ’n manier genesing oor grense te vind sodat gemeenskappe kan floreer. Ons is meer as ons verlede, foute, ras, taal, gebreke en geslag.


RIAAN ESTERHUYSE

Wat is die grootste les wat jy tydens die kursus geleer het wat jou in jou gemeente kan help?
Ek dink dit is baie belangrik om baie goed en deeglik na mekaar te luister en seker te maak dat jy presies verstaan wat die ander persoon vir jou wil sê. Deur empaties na mekaar te luister word baie moontlikhede moontlik gemaak.

Wat het die kursus jou van kreatiwiteit geleer?
Die kursus het my geleer dat mense meer kreatief is as wat hulle dink. Groepwerk het definitief kreatiwiteit verhoog. Deur te kyk hoe mense op ’n kreatiewe manier hulle gedagtes uitpak en dit dan visueel binne ’n program verpak was vir my ui­ters stimulerend en interessant.


NATHANIA HENDRIKS

Wat is die grootste les wat jy tydens die kursus geleer het wat jou in jou gemeente kan help?
Kreatiwiteit is ’n proses wat verhou­dings verg.

Watter oplossing of voorstelle kon jul­le ontwikkel in die drie dae?
Tydens die proses het die groep die keuse gemaak om spesifiek na konteks en die verstaan van konteks binne die storie van die gemeente te kyk. Hierdie eerste stap vorm dan deel van ’n meer indiepte ontdekkingsreis wat gemeentes kan neem om hulle eie verhouding met jeugbediening beter te verstaan. Die groep het op ’n kreatiewe en innoveren­de wyse ’n prototipe ontwikkel wat op ’n intergeneratiewe vlak gemeentes begelei.

As jy die DT-kursus in een sin moet opsom, hoe sal jy dit beskryf?
Die Design Thinking-kursus nooi jou uit om op ’n kreatiewe wyse buite die boks te dink oor uitdagings, oplossings en terselfdertyd eienaarskap te neem, wat lei tot aksie.

Wat het die kursus jou van kreatiwiteit geleer?
Kreatiwiteit het baie te doen met per­spektief, dit is ’n liminale spasie waar beide die vraag en die antwoord leef.


DEWALD HOFFMANN

Tydens die sessies het elke groep spe­sifiek op uitdagings in die gemeenskap of gemeentes gefokus. Wat was jou groep se uitdaging?
Hoe skep ons volhoubare gemeenskap­pe? Ons het die drie e’s, naamlik ekologie, ekonomie en ekumene ondersoek.

Watter oplossing of voorstelle kon jul­le ontwikkel in die drie dae?
Ons het ’n sosiale besigheid voorgestel wat gesentreer het rondom die vervaardiging van eco-bricks as ’n manier om gemeenskappe skoon te maak en om dit as ’n tool te gebruik om bewustheid oor rommel in ons gemeenskappe te kweek.

Wat is die grootste les wat jy tydens die kursus geleer het wat jou in jou gemeente kan help?
’n Mens moet nie bang wees om iets te probeer nie. Wat jy probeer gaan heel moontlik misluk, maar dat jy na die mislukking aanpassings kan maak en weer probeer. In ons kerktradisie in Suid-Afrika is ons so bang om te misluk terwyl dit eintlik meer nodig is om te misluk sodat ons kan leer en groei.

As jy die DT-kursus in een sin moet opsom, hoe sal jy dit beskryf?
DT is vir my ’n poging om innoverend te dink oor uitdagings in ons konteks.

Word 'n vriend van Kerkbode