Eredienste: ‘Veiligheid eerste,’ sê Claassen

“Die NG Kerk ondersteun nie die inisiatief van FOR SA of dié van ander instansies en liggame wat die standpunt huldig om druk op die regering te plaas om die verbod op geloofsbyeenkomste te lig nie.”

Só sê dr Gustav Claassen, die algemene sekretaris van die NG Kerk, in reaksie op die persverklaring wat vandeesweek deur die instansie, Freedom of Religion South Africa (FOR SA), uitgereik is. FOR SA het hulle na die Johannesburgse hooggeregshof gewend om die regering te vra om die verbod op geloofsgebaseerde byeenkomste op te hef.

LEES OOK: Briewe | Hoekom huil (doleer) ek?

“FOR SA vra spesifiek dat die godsdienssektor gelyk behandel moet word aan casino’s, gesondheidsklubs, bioskope en restaurante waar vergaderings van tot 50 mense (binnenshuis) en 100 (buitenshuis) toegelaat word. Hulle wil ook hê dat godsdienswerkers erken moet word as noodsaaklike werkers wat ’n noodsaaklike diens lewer,” luidens die verklaring.

Claassen meen: “Die NG Kerk het van die begin af die standpunt ingeneem om veiligheid eerste te stel. Ons koester die lewe en wil graag lewens spaar. Daarom wil ons nie moontlike ruimtes skep wat die lewe van mense in gevaar stel nie. Al beteken dit ook dat ons binne die reëls is. Jy kan binne die reëls wees en nog onveilig wees,” volgens Claassen.

Hy sê dat dit vir die NG Kerk belangrik is om haar lidmate aan te moedig om by die reëls te hou “hoe onlogies dit ookal soms kan wees.”

LEES OOK: Preke: pause of fast forward?

Claassen vertel dat daar tydens ’n aanlyn-vergadering ’n paar weke terug veral vanaf die charismatiese groeperinge groot druk op die president en bevelsraad geplaas is om beperkinge op godsdienstige byeenkomste te verslap. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) het ook ’n versoek gehad in dié verband, maar het die versoek slegs oorweeg en vorm nie deel van ’n drukgroep nie, volgens Claassen.

“Godsdienstige byeenkomste het ongelukkig in die verlede tot onbeheerde infeksies gelei en is geïdentifiseer as superverspreiders wat veroorsaak dat godsdienstige byeenkomste nie op dieselfde wyse hanteer word as byvoorbeeld restaurante nie. Dit klink op hierdie stadium asof daar van die NG gemeentes se kant af nie ’n sterk aandrang is om die maatreëls so gou moontlik te verslap nie.Gemeentes het baie kreatief op die Covid-uitdaging gereageer en hulle bediening aangepas. Ons sien uit na ’n genormaliseerde situasie, maar intussen is dit belangrik om veiligheid ons grootste prioriteit te maak,” brei Claassen uit. – Jacobie M Helena

Word 'n vriend van Kerkbode

6 thoughts on “Eredienste: ‘Veiligheid eerste,’ sê Claassen

 1. Ek persoonlik waardeer ons Leraars wat steeds gereeld van Tegnuese wyses gdbruik maak om oms te bereik. Dit is soos voirheen se Radiodiiens net die verskil dat jy die Prediker kan sien. Dit moet snasks voel om.voor lee banke te staanen praat al weet jy daar is mense wat jou volg.ons ” kerk” us bedlis nie toe nie, net die gebou

 2. Herman Labuschagne says:

  Net soos elke kundige wêreldwyd sy/haar eie diverse opinie t.o.v. covid, netso het elke individu ook reg op ‘n opinie. Was die kerk te blameer vir die verspreiding of onverantwoordelike mense? Is die gemeenskap van gelowiges nou skielik nie meer belangrik nie? Van wanneer af is bose voorskrifte van ‘n goddelose regering hoër prioriteit as die Woord van God?

 3. Philip Coetzee says:

  Ek stem nie saam met Dr Claasen nie. Hy praat van die NK kerk stem nie saam nie. Ek praat daagliks met mense van verkeie gemeentes oor die land heen, het ook onlang ñ groep vroue toegespreek wat ñ breë spektrum verteenwoordig. Mense is dit eens dat die kerk hiëragie nie die wense van gewone lidmate weerspieël nie. Kerke bied genoeg spasie sodat veilige afstande gehandhaaf kan word, solank die nodige protokol gevolg word. Daar word ernstige vrae gevra wat die leraars en ouderlinge dan doen in hierdie tyd: “sekerlik kan hulle nie vir hulself preek nie, en behalwe vir hul Sondag boodskap wat hul deur digitale media uitstuur, word daar soms net een of twee kort boodskappe in die week uit gestuur,” om net sekere vrae en stellings te noem. Mense raak eensaam, gewoonlik die ouer garde, en eensaamheid bevorder geestelike en ligaamlike ongesteltheid. Kerkleierskap sal moet leer om na lidmate te luister om sodoende gesonde besluite te kan neem.

 4. Nic says:

  Kom ons wees nou maar eerlik met mekasr. Dr Classen en die ASM van die N G Kerk het geen gemeente genader voordat hierdie persverklaring uitgereik is nie. Intended hy en die ASM is so uit voeling met die lidmate en die gemeentes se behooves en belange dat hy eerder nie namens die N G Kerk uitsprake moet maak nie, maar namens homself en die ASM. As hy regtig dit sou waag om die opine van gemeentes te vra, sal hy agterkom dat ONE FOR SA ondersteun en dat ons ons geboue se deure wil oopmaak en oophou. Ons is terdeë bewus van die veiligheidsapekte en risikos, en daarom tref ons al sedert Junie 2020 die nodige voorsorg en het nog niece’s van ons lidmate die siekte in die kerk opgedoen nie. Die kerk se deure moet oop, en gou ook, of daar gaan net sois met die Kaapse strande, siviele ongehoorsaamheid aan die staat, maar ten volle gehoorsaamheid aan God en Sy Woord wees.

 5. Etienne Nolte says:

  Die regering sé optrede teenoor christen gelowiges en afrikaans sprekendes wys duidelik dat hulle nie vertrou kan word nie. Dit het tyd geword om in geregtigheid oplossings vir ons self daar te stel.

 6. Anita Burger says:

  Dr Classen. Moenie vir my besluit nie.. Ek doen alles en nog meer protokol veral as ek tussen ander MOET wees (winkels ens)
  Jesus het uitgegaan na die mense toe.. Waarom kan ons nie drive in kerk hou nie.

Comments are closed.