Klein Venstertjies op God: Niks uit jou kraal

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

In Psalm 50 kapittel die Here sy volk en maak hulle dowwe brille skoon: “Ek wil geen jong bul uit jou stal hê of bokke uit jou krale nie, want al die diere in die bos is Myne, die wild op duisende berge. Ek ken al die voëls van die berge; al wat roer op die veld, is Myne. Ek sou jou nie vra as Ek honger sou kry nie,want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan My” (9-12). Waarom? Hulle het die kultus (erediens) tot die vlak van die heidene laat daal en in ’n totale, niksseggende vormgodsdiens (sonder hart) laat verval.

In teenstelling met die lewelose gode, wat die volk aanbid het, is Hy en Hy alléén die magtige Skepper, Eienaar en Versorger (Ps 104:14, 27) van alles wat leef en beweeg op aarde, selfs die diere van die veld. Ware kultus (gemeenskap met God) vereis dat Hy as sulks geëer word.

Word 'n vriend van Kerkbode