Mev ds word hier (uiteindelik) mevrou in eie reg

Randfigure: Stemme van toe tot nou deur Lisel Joubert en Isabel Murray (redakteurs)
Uitgewer: Red Mouse Publication, 2020


Met goeie speurwerk volg die skrywers verskillende leidrade uit bronne wat eintlik aan ander mense se name gekoppel is in die NG Kerk Argief, om geskiedenis “van-onder-af” te skryf, eerder as uit die perspektief van die magtiges.

LEES OOK: Rus in die ritmes van Lydenstyd

So kry iemand, gewoonlik net “mev Attie Brink”, naam en karakter en vind ons Alice Mabel Brink, ’n sendeling in eie reg. Ons leer ken iets van Jane Waterston se frustrasie en ontnugtering nadat sy met groot entoesiasme die sending betree het. In Londen sou sy Anatomie kon gee, maar op Livingstonia moet sy kinders die alfabet leer. Jane was een van die eerste vroue ter wêreld om as mediese dokter te kwalifiseer, al is die titel nie destyds saam met die kwalifikasie aan vroue toegeken nie. Pauline Pretorius, daarenteen, het met oorgawe as sendingdokter op Mlanda gedien. Ella Neethling word in 1904 die amptelike redakteur van die tydskrif De Wekker, die eerste vrou in die Afrikaans-Nederlandse media in ’n permanente aanstelling, en bedryf die tydskrif uit haar siekbed! Dan is daar ook die gesamentlike werk van vroue in die Vroue Zendingbond, die mees omvangryke en invloedryke organisasie van vroue tussen 1889-1983.

Hierdie inspirerende en konfronte­rende boek laat meer vrae as antwoorde. Die skimme van mense kry buitelyne, maar die beskikbare inligting is te skraps om duidelike portrette te vorm. Daar is vele gapings waaroor die skrywers en die leser net kan raai … Wat was oor van die ouer-kind-verhouding tussen Margaret Vlok en haar kinders, as sy hulle net elke vyf jaar tydens haar verlof kon sien? Wat maak ’n mens met ’n roepingsverstaan wat families pynlik verskeur het? En tog, wat het die Here nie deur hierdie feilbare mense gedoen nie? Dink ons nie vandag heeltemal te klein oor wat gewone lidmate se roeping behels nie?

Die boek is goed versorg met ’n verskeidenheid van sepiafoto’s uit die argief. Dit is nie die tipe boek wat ’n kronologiese verhaal vertel nie. Die korter verhale is elkeen ’n foto in eie reg, wat in dieselfde album hoort met baie onderlinge familieverbintenisse.

“Lees saam, stel jouself oop vir hierdie uiteenlopende stemme en word getuies van hierdie vroue se lewens,” nooi Lisel Joubert.

Die boek is beskikbaar by isabellemurray73@gmail.com @R300 + R100 posgeld.

  • Ds Franziska Andrag-Meyer is predikant in die NG Gemeente Suidpunt.
Word 'n vriend van Kerkbode