Liberaal en konserwatief: Hoe lyk dit deur lens van Belhar?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Johann Theron van Kraaifontein skryf:

Daar is ’n Franse uitdrukking – “les extrêmes se touchent” – die ekstremes raak mekaar.

Dit is van toepassing op die krisis wat tans in die NG Kerk beleef word ra­kende die liberale en konserwatiewe benaderings in die kerk.

Liberaal beteken “bevrydend”, konserwatief beteken “bewarend”. Bevryding en bewaring – albei Bybelse woorde.

Die probleem is dat ons egter nie konsepte uit die Bybel kan skeur en daarmee ons geloofslewe gaan inrig nie. Die liberale Skrifuitleg rakende die gay-saak en die konserwatiewe uitleg ontmoet mekaar volgens Paulus se Skrif­uitleg in Romeine. Paulus praat met die konserwatiewe Jode en wys op die libe­rale perversiteite van die heidene (afgodiese wellus) (Rom 1). Paulus wys egter dat hierdie afgodediens van die heidene dieselfde is as die afgodiese vertroue van die Jode op hulle wet (Rom 2).

LEES OOK: Belhar: ‘Oorweeg dié radikale stappe’

Paulus wys dus dat die Gees se be­oordeling van die liberale én die konserwatiewe beskouings is dat hulle mekaar ontmoet – in die sonde: “Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie, want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe: ‘Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie’” (Rom 3:9-10). Hierteenoor stel Paulus die verlossing uit die genade alleen as die vreemde weg van die evangelie (en ons belydenis). “Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus” (Rom 3:23-24).

Wat sou die bevryding van die li­berale benadering beteken as dit nie bevryding van sonde is nie? Die konserwatiewe voel aan dat die liberale benadering bevryding van sonde verstaan as bevryding van die idee van sonde – dat daar nie eintlik iets soos sonde is nie. Daarteen wil die konserwatiewe die kerk bewaar.

LEES OOK: Só kan jy Kerkbode ondersteun

Wat sou die bewaring van die konserwatiewe beteken as dit net bewaring van die wet sou wees? Die liberale benadering voel weer aan dat die konserwatiewe so die wet bewaar dat daar geen ruimte vir die bevryding deur Christus is nie. Die liberale soek dus bevryding van die wet.

Indien die liberale en konserwatiewe beskouings op die kernsaak van kerk­eenheid en die stemproses oor Belhar van toepassing gemaak word, blyk die sondige on-Bybelsheid van beide. Die liberale beskouing onderskryf Belhar, maar nie op Bybelse gronde met erkenning van hulle eie sonde nie. Die konserwatiewe verwerp Belhar, maar ook nie op Bybelse gronde nie en daarmee ontduik hulle ook erkenning van hulle eie sondigheid.

Die liberale benadering plaas mense en hulle ervarings bo die gesag van die Bybel en doen dit in die naam van liefde en bevryding. Die konserwatiewe benadering plaas ook die mense se wil bo die Woord van God en doen so uit liefde en bewaring van die broers wat nie kerk­eenheid wil hê nie – beide on-Bybels. Die ekstreme raak mekaar.

Word 'n vriend van Kerkbode