‘Wat beoog word, is ’n radikale reformasie van die NG Kerk’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf:

Prof Johan van der Merwe maan “Ligloop vir die pyn van 1986”.

1986 se gebeure het ons eie plattelandse gemeenskap (soos waarskynlik vele ander) baie hard getref – nie net die gemeente waar ek lidmaat was nie, maar die hele dorp was basies in twee kampe verdeel. So ek ken daardie pyn.

Bykans 20 appèlle en ongeveer 600 bladsye beswaarskrifte, gravamina en beskrywingspunte wat aan die Algemene Sinode gerig was, is en word steeds geïgnoreer. Daarom is dit soos “slow torture” om op enige beswaar die standaard antwoord te kry, dat dit my vry staan “om die besluit te betwis deur middel van ’n gravamen/leerstellige beswaar” – wel wetend dat dit net weer en weer dieselfde weg sal volg van dowe ore wat gedraai word.

LEES OOK: Kairos Netwerk gekap ná ‘werwer’ streekmoderator kontak

Die grootste hartseer is egter rond­om die lae agting vir die Skrif en die verdraaiing van die waarheid van die Woord van ons Here. Verwarring word geskep oor wat waarlik kernsake in God se Woord is en wat randsake is. Onhoudbaar is ook die “ruim huis” wat so wyd is dat dit God se koninkryk skade aandoen en onderling verdeel.

“Ons durf mekaar nie weer verloor nie,” vra hy. Dit klink vir my of prof Johan nie mooi verstaan dat dolerendes juis nié dieselfde pad wil stap as 1986 nié. Wat beoog word, is ’n radikale reformasie van die NG Kerk met al haar kerkverbande asook ander gereformeerde kerke wat sover moontlik van binne die kerke kom – ’n herstelde kerk wat weer Geesvervuld en onbevrees die suiwer evangelie verkondig om dissipels te maak van alle nasies.

Ek skryf hierdie brief in my eie hoedanigheid as lidmaat wat droefheid ervaar oor die toestand van my kerk.

Word 'n vriend van Kerkbode