KYK: Wat behels die 2019 besluit oor selfdegeslagverhoudings?

Die 2019 Algemene Sinode-besluit laat kerkrade en predikante toe om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig. Die Algemene Sinode erken ook dat daar kerkrade en predikante is wat nie hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig nie. Lees die volledige besluit HIER. En luister na die onderhoud hieronder waar dr Bernice Serfontein vir dr Dewyk Ungerer, aktuarius van die Algemene Sinode, uitvra oor die kern van dié besluit.

Meer oor hierdie videoreeks: Die dagbestuur van die Algemene Sinode Moderamen (ASM) het ’n reeks van meer as 13 video’s gemaak waarin lede van die Moderamen, asook dosente van die NG Kerk aan die ekumeniese fakulteite bydraes lewer onder die tema: So glo, leer en getuig ons.

Die gesprek gaan oor die NG Kerk se oortuigings, praktyke en prosedures, volgens ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die ASM. “(Ons) vertrou dat die video’s benut sal word deur leraars en kerkrade om die NG Kerk se standpunte te belig, te bespreek en perspektief te bied waar dit nodig is,” het Janse van Rensburg gesê. 

 • PRAAT SAAM: Lewer gerus kommentaar onderaan dié berig. Lees ons kommentaarbeleid HIER
 • Bybel-Media en Kerkbode tree as vennoot op met die publikasie van hierdie video.
 • Lees HIER meer oor hoe jy Kerkbode kan ondersteun deur ’n Vriend van Kerkbode te word.

4 thoughts on “KYK: Wat behels die 2019 besluit oor selfdegeslagverhoudings?

 1. Jaun de Vries says:

  Die AS se gebruik van die metafoor van ‘n ruim huis herinner aan die menigte wat op die breë weg gaan wat na die verderf lei (Matt. 7:13) en dat nie almal wat sê “Here! Here!” die koninkryk van die hemel sal ingaan nie, maar hulle wat die wil doen van die Vader (Matt. 7:21).

 2. Henrietta Klaasing says:

  Dr Ungerer sê daar is ‘n “ruim huis”: die wat SGV wil voltrek, en dié wat nie wil nie. Hiermee verklaar hy dat die NG Kerk eintlik “twee-kerke-in-een” kan wees. Dit is tog onhoudbaar! Jesus self as die Woord verklaar in Markus 3:24: “As ’n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie”.

 3. Chris Smith says:

  Ons NG kerk handhaaf ‘n “ruim huis” benadering met hierdie besluit, en laat iets toe wat strydig is met die belydenisskrifte wat in die eerste video voorgestaan word. Hierdie huis is “te ruim” vir ‘n Gereformeerde kerk met belydenisskrifte. Met die “vasgelopenheid” moes daar teruggegaan word na die belydenisse om rigting te gee!

 4. Stefaan de Jager says:

  Die Algemene Sinode van 2019 se besluit is so vasgeloop, dat elke gemeente nou maar self moet besluit hoe hulle die kraaines wil hanteer. Dat dit `n vasgeloopte besluit was is voorwaar so want in die video hoor ons dat die sinode aan die een kant net die huwelik net as verbintenis tussen een man en een vrou sien, en dat die juridiese verbintenis van selfdegeslag “paartjies” geen huwelik is nie. Die gay gemeenskap is ook nie met die besluit tevrede nie, aangesien hulle eintlik maar net gepaai word. Voor die Here kan selfdegeslagverhoudings ook nie standhou nie en dit is waarom die dolerendes treur.

  Ons loop net al meer in die moeras in deur sulke vasgelooptheid `n mooi naam van “ruimhuis” te gee, waar elkeen maar sy eie dwaling kan uitleef. In die “ruimhuis” besluit ons elkeen self of ons selfdegeslagverhoudings aanvaar of nie, ons besluit self of ons die duiwel aanvaar of nie. Watter waarborg het ons nie dat elkeen later self kan besluit of Jesus die enigste Verlosser is of nie?

  Satan het aan die begin (dis nou vir die wat nog glo die duiwel bestaan) reeds sy eie ruimhuis benadering uitgedink as `n slenter. God het nee gesê, maar hy het die mense verlei om self te besluit of hulle met God saamstem of nie.

Comments are closed.