Die dag toe Lulu die hond saam was kerk toe …

Op Sondag 3 Oktober kon die gemeentes van NG Rondebosch en InVia Kaapstad weer ’n slag saam diens hou danksy die onlangse verslapte inperkingsmaatreëls én hulle kon hulle dierekinders saam bring kerk toe ter viering van St Franciskusdag.

“Diere is altyd welkom in ons dienste (hulle is mos maar soos mense se kinders), maar ons maak ’n spesiale ophef van hulle op St Franciskusdag,” verduidelik Pierre du Plessis, leraar by die InVia-gemeente in Kaapstad in ’n onlangse plasing op NG Wes-Kaapland se facebookblad.

InVia Kaapstad is ’n “kontemplatiewe geloofsgemeenskap in Kaapstad” wat een keer per maand saam met dié voorstedelike Kaapse NG gemeente gesamentlike dienste hou. Saam droom die twee gemeentes “om ’n kultuur, plek, en gemeenskap te vestig wat ’n ritme van gebed, kontemplasie en aksie in die stad hou,” volgens InVia se webblad.

LEES OOK: Kokketiel sit kloutjie by met kategese

“Ons is in gesprek oor in assosiasie gaan … en is baie opgewonde daaroor, maar die samewerking is nog in die babaskoene,” sê dr Johan van den Heever, leraar by Rondebosch-gemeente dié week toe Kerkbode hom bel. Hy vertel hulle pad saam het begin toe InVia ’n gebou benodig het vir hulle Sondagaanddienste. Hy het Rondebosch-gemeente se kerkgebou aangebied en van daar af het die verhouding net hegter geword.

Daar is ook op Stellenbosch ’n InVia-gemeente of kampus soos die gemeente op die InVia-webblad omskryf word waar dr Theo Geyser, alombekend as medesanger van die Gospelgroep Prophet, een van die leraars is.

Op Kerkbode se navraag oor wat die begrip ‘kontemplatiewe spiritualiteit’ vir hom beteken, vat Van den Heever dit so saam: “Kontemplatiewe spiritualiteit gaan daaroor om op ’n nuwe manier na God en die lewe te kyk … om God in alles te sien, ook in sy skepping wat sy diere betref en daarom kan ons ook ons diere saambring kerk toe. Die skepping is God se woorde en letters afgeskryf in die natuur.”

KYK OOK: ‘Videobomb’ tydens leraar se opname

Vir InVia merk St Franciskusdag die afsluiting van die seisoen van die skepping – ’n tydperk waarin hulle as gemeente gefokus het op die plig van die mens as God se beelddraer om verantwoordelik na sy skepping om te sien. “Ons as God se beelddraers is verantwoordelik vir die sorg van die skepping … In ’n tyd soos hierdie waar die mensdom op die rand staan van onsself te vernietig deur hoe ons die aarde hanteer, is dit nou meer belangrik as ooit vir ons om in te spring en reg te maak waar ons verkeerd gemaak het, om ons letterlike sonde teenoor die aarde te bely en reg te maak,” het Du Plessis in sy boodskap dié dag gesê (wat ook aanlyn op YouTube beskikbaar is).

St Franciskusdag herdenk die lewe van die 12de eeuse Italiaanse monnik Franciskus van Assisi wat in sy kort 45 jaar op aarde nederig en armoedig Jesus se aardse voorbeeld letterlik probeer navolg het onder andere deur al sy aardse besittings weg te gee. Die Franciskaanse orde het in sy leeftyd ontstaan en hy word ook die beskermheilige van ekologie en diere genoem. In vele kerke wêreldwyd het dit al ’n tradisie geword dat mense hulle troeteldiere bring om geseën te word op die Sondag naaste aan 4 Oktober, die feesdag van St Franciskus.

Vir dié twee Afrikaanse gemeentes in ’n suidelike voorstad van Kaapstad was die gedagte van jou troeteldier saam neem kerk toe dalk nog ’n bietjie vreemd. Op Sondag 3 Oktober was daar sowat 75 mense en net een hond, Lulu (kort vir Honolulu), in Rondebosch-gemeente se statige wit kerkgebou. “Dit was ’n eerste geleentheid so dalk was die mense nog ’n bietjie skepties,” mymer Van den Heever, maar sê Lulu, ’n groterige bruin hond sonder bepaalde herkoms, het haar mooi rustig gedra en die gebed van St Franciskus is oor haar gebid. Die gedagte is om iets meer van St Franciskusdag in die toekoms te maak deur moontlik organisasies soos die Dierebeskermingsvereniging of selfs die polisie se honde-eenheid te betrek.