Meer soos God, die wêreld in

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Party mense het nog nooit in hulle lewe gedink “ek wil meer soos my pa wees” nie. Miskien was hulle pa’s afwesig of koud, of dalk hard, krities of selfs wreed. Maar almal het iemand nodig na wie jy kan opkyk, iemand wat jou inspireer om die beste mens te wees wat jy moontlik kan wees. Sommige sielkunde-skole praat hiervan as “imago’s”: die ideale beelde waarna jy streef en waaraan jy meet of jy ’n sukses is.

Een van die moeilikhede wat hieruit voortkom, is dat baie Christene se beeld van wie God is, opgeklits raak met hulle beeld van hulle pa. Vir die meeste kleuters is God maar soos hulle pa, net groter. En as jou pa koud, of krities, afwesig of onbetroubaar, of dalk hard of wreed was, is dit nie so maklik om anders te dink oor God nie. Ons pa-beeld is diep in ons psiges vasgelê en gee van kleins af vorm aan jou beeld van God.

Lees ook: Kan die (NG) kerk uit die kar uit klim?

Baie geloofsake waarmee Christene sukkel, kom van hierdie verdraaide ideaalbeeld. As jou beeld van God gevorm is deur ’n harde en kritiese pa, kan jy moontlik sukkel met wettisisme of die gewoonte om oor ander mense se sondes te praat, oftewel: skinder. Vir baie gelowiges voel God ver en meestal afwesig omdat hulle pa’s onbetrokke was. Ander sukkel weer om God te vertrou omdat hulle pa’s onbetroubaar was.

Maar, dit is moontlik om anders te dink oor God. Dit is ook belangrik, want almal het ’n ideaalbeeld nodig oor hoe ’n goeie lewe lyk.

Die belangrikste ding wat jou imago’s kan vernuwe, is om die lewende God self beter te ken. ’n Lewe in pas met God is nie ’n lewe van reëls en opdragte nie, dit is ’n lewe wat vorm kry in ons verhouding met God self. Hy roep ons nie om ’n klomp wette na te kom nie, maar om Christus-gelykvormig te word. Dit gaan nie oor reëls nie, dit gaan oor wie jy is en wie jy word.

Hierdie is ook deurslaggewend as ons praat oor ons roeping in die wêreld. Wie God is, gee vorm aan ons lewe as sy gestuurdes. Die seën aan die einde van die erediens, waarmee ons uitgestuur word, sê dit: Die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met jou wees.

Liefde, genade en gemeenskap. Dit is hoe God is, dit is wat Hy vir jou gee en waarmee jy die wêreld ingaan.

  • Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.
Word 'n vriend van Kerkbode